Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat kadr medycznych

Uczestnicy spotkania przedstawili wspólne rekomendacje dotyczące rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby złagodzić problemy z brakami kadrowymi.

9 kwietnia 2024 odbyło się spotkanie Pracodawców dla Zdrowia z wiceministrem zdrowia Markiem Kosem. Spotkanie, którego inicjatorką była prezeska związku Anna Rulkiewicz, odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z niedoborem kadr medycznych, a także proponowane metody ich rozwiązania. Niedobory kadr medycznych dotyczą różnych grup zawodowych, czyli lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz wielu innych przedstawicieli zawodów związanych z ochroną zdrowia.

Podczas ciekawej merytorycznej dyskusji uczestnicy spotkania przedstawili wspólne rekomendacje dotyczące rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby złagodzić problemy z brakami kadrowymi.

Efektem spotkania było powstanie trzeciego już w ramach związku Pracodawcy dla Zdrowia zespołu problemowego, który rozpoczyna prace między innymi w zakresie mapowania kompetencji zawodów medycznych nielekarskich.

Spotkanie Pracodawców dla Zdrowia z Panią Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną>>>

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia: prezeska związku Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med, wiceprezydentka Konferencji Lewiatan, Beata Leszczyńska, prezeska emeis Polska, członkini zarządu Pracodawców dla Zdrowia, Jakub Janiak, Fresenius Nephrocare Polska, Barbara Kopeć z Diagnostyki, Gabriela Moczeniak z Grupy Mazovia oraz Monika Tomaszewska, dyrektorka zarządzająca związku Pracodawcy dla Zdrowia.

Poza tym w spotkaniu wzięli udział: Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Monika Pintal – Ślimak, prezeska Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Maciej Pająk z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, Sławomir Jagieła, Business Centre Club, Katarzyna Kęcka z Polskiej Federacji Szpitali, prezeska zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o., dr Grażyna Dykowska, dr Zofia Sienkiewicz, dr Mariola Pietrzak, konsultantka wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Krzysztof Tłoczek, wiceprezes Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, dr Paweł Witt, EMBA, DBA, psychoonkolog, prezes Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Greta Kanownik z Polskiej Federacji Szpitali a także Kacper Olejniczak z Konfederacji Lewiatan.