Pracodawcy dla Zdrowia pracują nad standaryzacją procedur

Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, jego inicjatorzy zachęcają do udziału.

Pracodawcy dla Zdrowia wraz z Konfederacją Lewiatan oraz HL7 Poland rozpoczynają prace nad standaryzacją informacji o zlecanej i wykonywanej procedurze diagnostyki obrazowej. Projekt ma doprowadzić do przygotowania i wdrożenia wspólnego słownika tych procedur.

Ujednolicenie to będzie wsparciem nie tylko dla dostawców usług, Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo ważnym aspektem jest wartość dla pacjenta. Tylko właściwe skierowanie jest bowiem w stanie wspomóc proces diagnozy.

Proces został zapoczątkowany przez Pracodawców dla Zdrowia jako przedstawicieli świadczeniodawców. Poparcie dla inicjatywy oraz udział w projekcie zadeklarowali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: prof. Jerzy Walecki, Konsultant krajowy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz Paweł Masiarz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MZ.

Pracodawcy dla Zdrowia przedstawili rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej>>>

Projekt został podzielony na 4 etapy, pierwszy dotyczy wyboru wspólnego słownika procedur diagnostyki obrazowej, drugi – opracowania zakresu i modelu danych zlecanej i wykonywanej procedury diagnostycznej, trzeci – identyfikacji koniecznych zmian regulacyjnych i proceduralnych, natomiast czwarty – identyfikacji rekomendowanych zmian w specyfikacjach technicznych.

Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, jego inicjatorzy zachęcają osoby i firmy, które chcą wziąć udział w projekcie, a nie są członkami HL7, do przystąpienia do stowarzyszenia.