Pracodawcy dla Zdrowia inicjatorami Standardu Ochrony Małoletnich dla podmiotów leczniczych

Obowiązek wprowadzenia standardów wynika z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Pracodawcy dla Zdrowia zainicjowali działania mające na celu wypracowanie ogólnego, wspólnego Standardu Ochrony Małoletnich dla podmiotów leczniczych. Obowiązek wprowadzenia takich standardów wynika z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Przepis zawarty w rozdziale 4b ustawy wejdzie w życie 15 sierpnia 2024 roku.

Wynika z niego, że obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy organizator działalności między oświatowej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz medycznej.

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, mają zostać określone zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich, zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

Standardy powinny także określać procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”, zasady przeglądu i aktualizacji standardów, zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów, zasady przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.

Pierwsze spotkanie zespołu w sprawie standardów procedur w diagnostyce obrazowej>>>

W standardach trzeba także zawrzeć zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania oraz osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.

Inicjatorką i opiekunem merytorycznym inicjatywy Pracodawców dla Zdrowia, mającej na celu wypracowanie standardu jest Ewelina Wójcik, radczyni prawna z Centrum Medycznego CMP, członka Pracodawców dla Zdrowia. Działania prowadzone są pod patronatem związku.

Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2024 roku.