Pierwsze spotkanie zespołu w sprawie standardów procedur w diagnostyce obrazowej

Uczestnikami projektu są podmioty oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej i ich dostawcy oprogramowania, współpracujące w ramach organizacji Pracodawcy dla Zdrowia.

Z inicjatywy Pracodawców dla Zdrowia uruchomiony został projekt, którego celem jest opracowanie standaryzacji informacji o zlecanej i wykonywanej procedurze badania obrazowego w oparciu o wspólny słownik. Pierwsze spotkanie zespołu w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2024, w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Projekt został uruchomiony dzięki determinacji Romana Radomskiego z HL7 Poland oraz Andrzeja Osucha z Lux Med, a z inicjatywą jego powstania wystąpiły prywatne firmy diagnostyczne, działające w ramach Pracodawców dla Zdrowia.

Projekt został podzielony na 4 etapy, pierwszy dotyczy wyboru wspólnego słownika procedur diagnostyki obrazowej, drugi – opracowania zakresu i modelu danych zlecanej i wykonywanej procedury diagnostycznej, trzeci – identyfikacji koniecznych zmian regulacyjnych i proceduralnych, natomiast czwarty – identyfikacji rekomendowanych zmian w specyfikacjach technicznych. Bez tego rozwiązania trudno wyobrazić sobie wdrażanie jednej e-rejestracji oraz realizację dalszych prac nad wspólnymi dla wszystkich usługodawców rozwiązaniami.

Pracodawcy dla Zdrowia inicjatorami Standardu Ochrony Małoletnich dla podmiotów leczniczych>>>

W skład Rady Projektu wchodzą: Jarosław Minkowski (koordynator), Jarosław Furdal, Andrzej Osuch, dr Bartosz Mruk, Paweł Masiarz, Piotr Sitkowski.

Uczestnikami projektu są podmioty oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej i ich dostawcy oprogramowania, współpracujące w ramach organizacji Pracodawcy dla Zdrowia.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji rządowych, czyli Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Moderatorem prac projektowych będą przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HL7, które jest oficjalną organizacją krajową HL7 International.

Projekt ma charakter otwarty i publiczny, co oznacza, że do udziału w nim są zaproszeni wszyscy zainteresowani, a wyniki prac zostaną udostępnione publicznie.

.