Ponad 300 decyzji dotyczących naruszenia zbiorowych praw pacjentów

W roku 2023 Rzecznik Praw Pacjenta wydał 301 decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Znaczna część tych spraw dotyczy utrudnień w kontakcie telefonicznym z placówką medyczną.

W roku 2023 Rzecznik Praw Pacjenta wydał 301 decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Znaczna część tych spraw dotyczy utrudnień w kontakcie telefonicznym z placówką medyczną.

Pacjenci zgłaszali do Rzecznika problemy z dodzwonieniem się do placówek, a także ograniczanie możliwości rejestrowania się drogą telefoniczną, na przykład poprzez wyznaczenie innych godzin rejestracji telefonicznej i osobistej.

Praktyką naruszającą zbiorowe prawa pacjenta jest także udostępnianie pacjentom dodatkowo płatnego numeru telefonu premium, w przypadku zgłaszania się na świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Inne praktyki ograniczające zbiorowe prawa pacjentów stosowane przez placówki medyczne to możliwość rejestracji na wizyty wyłącznie na dzień bieżący, ustalanie wyższych opłat dla obcokrajowców, wyznaczanie dopłat do świadczeń finansowanych przez NFZ, na przykład do znieczulenia stosowanego w zabiegach endoskopii.

Karty dobrych praktyk kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE>>>

Placówki skracały czas trwania wizyty, rejestrując pacjentów w odstępach krótszych niż 15 minut, ograniczały dostęp do dokumentacji medycznej, na przykład poprzez wymóg składania pisemnego wniosku lub możliwość składania takiego wniosku jedynie w określonych dniach i godzinach pracy sekretariatów poszczególnych komórek, nie umieszczały informacji o warunkach teleporady w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Praktyką naruszającą zbiorowe prawa pacjenta jest zakaz odwiedzin w szpitalach, ograniczanie ich do określonych godzin, a także umożliwianie odwiedzin tylko osobom zaszczepionych przeciwko Covid-19 lub takim, które przedstawiły wynik testu w kierunku wirusa Sars-CoV-2.

Z zestawienia opublikowanego na stronie Rzecznika Praw Pacjenta wynika także, że placówki umieszczały na swoich portalach internetowych informacje niezgodne z aktualną wiedzą, odnoszące się do leczenia Covid-19. Wymagały od pacjentów, u których nie stwierdzano objawów choroby, wykonania testu w kierunku wirusa Sars-CoV-2 przed przyjęciem do szpitala oraz przed wizytą u lekarza oraz wymagały opłacania przez pacjenta testu w kierunku Sars-CoV-2 oraz grypy A i B (tzw. test combo) przed wizytą u lekarza, finansowaną w ramach środków publicznych.

Zestawienie zawiera także takie praktyki jak brak informacji o rodzaju udzielanych świadczeń, brak prowadzenia dokumentacji medycznej, wątpliwości w zakresie uprawnień osób udzielających świadczeń, nieudostępnianie pacjentom wyników badań przez wizytą u lekarza.

Zdarzało się, że placówki stosowały przymus bezpośredni wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Praktyką naruszającą zbiorowe prawa pacjentów było także stosowanie terapii w formie wlewów dożylnych bez uzasadnienia medycznego i wobec braku potwierdzenia skuteczności tej metody leczenia w oparciu o wiarygodne i rzetelne dane naukowe.

Rejestr wydanych przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów znajduje się tutaj>>>