Karty dobrych praktyk kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Kampania #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich.

Pod koniec września 2023 ruszyła druga edycja kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, której partnerem są Pracodawcy dla Zdrowia. W jej ramach powstały karty dobrych praktyk – dla pacjentów i dla placówek medycznych.

Karta dobrych praktyk dla pacjenta zawiera szereg konkretnych wytycznych i wskazówek, które mają być sposobem na podniesienie społecznej świadomości o znaczeniu odwoływania wizyt. Zawiera ona między innymi takie rady, jak ta, aby podczas umawiania wizyty dowiedzieć się, jak można ją w razie potrzeby odwołać oraz czy placówka posiada aplikację dla pacjenta i jeśli tak jest, ściągnąć ją od razu, lub korzystać z możliwości odwołania wizyty przez SMS. Pacjenci są także zachęceni do poinformowania placówki o dogodnych dla nich sposobach odwolywania wizyt.

Karta dobrych praktyk dla placówek medycznych dopinguje do działań edukacyjnych dla pacjentów i budowania w nich poczucia współodpowiedzialności za zwiększenie dostępności do systemu opieki zdrowotnej oraz do angażowania w tym celu wszystkich pracowników.

Placówki są zachęcane do wykorzystywania każdej przestrzeni do komunikacji o nieodwołanych wizytach, umieszczania specjalnej infografiki na swoich stronach internetowych, w aplikacji czy mediach społecznościowych oraz umieszczania stacjonarnie liczników nieodwołanych wizyt lub plakatów, a także między innymi do wprowadzania narzędzi umożliwiających automatyczną zmianę terminu wizyty w przypadku jej odwołania.

Kampania #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE zainicjowana w roku 2022 przez Centrum Medyczne CMP dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, a także niestawiania się na planowych zabiegach. Jej celem jest edukacja pacjentów oraz uświadamianie im, jak ważne jest poinformowanie placówki medycznej o odwołaniu wizyty.

Nagroda dla kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE>>>

Nieodwołane wizyty to problem zarówno publicznych jak i niepublicznych placówek. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia Kampania w roku 2019 z tego powodu nie doszło do skutku aż 17 milionów wizyt.

Pierwsza edycja kampanii spowodowała, że odsetek nieodwołanych wizyt w placówkach, które przyłączyły się do akcji, spadł o kilkanaście procent. Edycja ta koncentrowała się przede wszystkim na integracji środowiska medycznego i zainicjowaniu szerokiego dyskursu publicznego angażującego wszystkie strony systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zaproponowaniu zmian, także tych legislacyjnych, umożliwiających zminimalizowanie zjawiska.

Druga edycja kampanii skupia się w większym stopniu na samych pacjentach – edukowaniu ich zarówno na temat samego zjawiska, jak i narzędzi ułatwiających odwoływanie wizyt.

Informacje o kampania oraz karty dobrych praktyk dostępne są na stronie www.odwolujenieblokuje.pl