Polacy wśród najbardziej zadowolonych z życia w krajach UE

Badanie Eurostatu wykazało, że mieszkańcy krajów Unii Europejskiej są generalnie zadowoleni z życia.

Eurostat zbadał zadowolenie z życia mieszkańców Unii Europejskiej. Badanie pokazało, że Polacy znajdują się w górnej granicy ocen. Najwyższe wskaźniki dotyczyły Austrii – 7,9.

Natomiast mieszkańcy Polski, Finlandii i Rumunii dali oceny 7,7, a Belgii i Holandii – 7,6. Najniżej swoje samopoczucie oceniali mieszkańcy Bułgarii  (na 5,6), Niemiec (na 6,5) oraz Grecji (na 6,7).

Średnie zadowolenie z życia w UE oceniono na 7,1. We wszystkich krajach z wyjątkiem Bułgarii średnie oceny satysfakcji z życia kształtowały się powyżej 6, co oznacza, że ​​większość mieszkańców UE deklarowała, że ​​są raczej zadowoleni niż niezadowoleni.

Ankietowani oceniali swoje ogólne zadowolenie w skali od 0 (bardzo niezadowolony) do 10 (bardzo zadowolony). W 18 z 27 krajów UE ogólne zadowolenie z życia oceniono na poziomie wyższym lub równym średniej unijnej.

Na satysfakcję z życia może wpływać wiele czynników, takich jak wiek, poziom wykształcenia, sytuacja rodzinna i finansowa, a także różnorodność doświadczeń, wyborów, priorytetów i wartości jednostki.

Subiektywny wskaźnik dobrostanu obywateli Europy jest badany przez Eurostat w ramach unijnych statystyk dotyczących dochodów i warunków życia (EU-SILC).

Wzrosły wydatki na zdrowie w krajach EU>>>