Wzrosły wydatki na zdrowie w krajach EU

Wzrost wydatków na zdrowie był zauważalny częściowo dlatego, że nominalna wartość PKB spadła w wyniku pandemii Covid-19.

We wszystkich państwa członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski, poziom wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki chorobowe i opiekę zdrowotną jako procent PKB wzrósł w roku 2020 (w porównaniu do roku 2019) – podaje Eurostat.

Spośród państwa członkowskich, dla których dostępne są szacunki za rok 2020, wydatki te najwyższe były w Niemczech (11,2 procent PKB), Francji (10 procent) i Belgii (8,8 procent), natomiast najniższe w Polsce (4,8 procent), Estonii (5,1 procent), Litwie i Łotwie (po 5,2 procent).

Wzrost tych wydatków był zauważalny częściowo dlatego, że nominalna wartość PKB spadła w wyniku pandemii Covid-19. Rzeczywiste wydatki na świadczenia w zakresie ochrony socjalnej i zdrowia ogólnie wzrosły we wszystkich państwach członkowskich.

Świadczenia z tytułu wieku, świadczenia chorobowe oraz finansowanie opieki zdrowotnej stanowiły większość świadczeń z zakresu ochrony socjalnej we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane. Inne kategorie obejmowały świadczenia z tytułu niepełnosprawności, zasiłki dla dzieci, świadczenia dla osób bezrobotnych, związane z wydatkami na mieszkania i z wykluczeniem społecznym.

Największy wzrost środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń chorobowych i świadczeń zdrowotnych w latach 2019–2020 w państwach członkowskich, dla których dostępne są szacunki za 2020 rok, odnotowano na Cyprze (+2,2 punktu procentowego w PKB). Za Cyprem znalazły się – Belgia (+1,3 p.p.) i Czechy (+1,2 p.p.). Jedynym krajem, który odnotował spadek, była Polska (-0,3 p.p.).

Eurostat wyjaśnia, że informacje na ten temat pochodzą z szacunków dotyczących wydatków, które są głównymi wskaźnikami Europejskiego Systemu Zintegrowanych Statystyk Ochrony Socjalnej (ESSPROS) i są przekazywane przez kraje składające sprawozdania na zasadzie dobrowolności.