Pierwszy w Polsce mammograf ze sztuczną inteligencją

Oparta na głębokim uczenie sztuczna inteligencja wspomaga lekarza opisującego badania.
Foto: RCO

W Radomskim Centrum Onkologii zainstalowany został mammograf, wykorzystujący sztuczną inteligencję, która wspomaga pracę lekarza. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce.

Mammograf wyposażony został w nowoczesne rozwiązania, takie jak mammografia spektralna, obrazowanie 3D (tomosynteza), biopsja stereotaktyczną piersi pod kontrolą obrazowania 3D oraz z użyciem kontrastu.

Oparta na głębokim uczeniu się sztuczna inteligencja wspomaga lekarza opisującego badania i umożliwia szybkie i dokładne analizowanie każdej płaszczyzny tomosyntezy wykrywając z wyjątkową dokładnością zarówno złośliwe zagęszczenie tkanek miękkich, jak i zwapnienia.

-Pojawienie się nowego aparatu mammograficznego jest dla Radomskiego Centrum Onkologii o tyle istotne, że szpital umożliwia pacjentom przeprowadzanie szeregu różnorodnych badań – w tym również bardzo aktywnie działa w zakresie profilaktyki nowotworowej przeprowadzając każdego roku tysiące przesiewowych badań mammograficznych wśród mieszkańców Radomia i okolic – mówi dr n. med. Maciej Chwaliński, dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii.

Radomskie Centrum Onkologii posiada od kilkunastu miesięcy, jako jeden z niewielu ośrodku w Polsce, międzynarodowy certyfikat Breast Cancer Unit przyznawany przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS).

-Oznacza to, że placówka i zespół Radomskiego Centrum Onkologii kompleksowo zajmują się pacjentami z rakiem piersi – od momentu diagnozy, przez cały proces wielospecjalistycznego leczenia aż do zakończenia terapii – mówi prof. CMKP dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski – kierownik Klinicznego Oddziału Chemioterapii oraz kierownik Breast Cancer Unit Radomskiego Centrum Onkologii.

Lux Med Onkologia inwestuje w nowy sprzęt>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Oba ośrodki oferują świadczenia finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: Radomskie Centrum Onkologii

Czytaj także:

Technologie AI to przydatne narzędzia i wsparcie pracy lekarza>>>