Beata Leszczyńska oficjalnie powołana w skład Rady ds. Polityki Senioralnej

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra ds. Polityki Senioralnej.

1 marca 2024 podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz, prezeska zarządu Orpea Polska i wiceprezeska Pracodawców dla Zdrowia Beata Leszczyńska odebrała akt powołania na 2-letnią kadencję Rady 2024-2026.

– Dziękuję Pani Minister za powołanie do Rady. Przed nami dużo pracy, ale jestem przekonana, że możemy wspólnie wprowadzić wiele istotnych zmian. Moim priorytetem jest stworzenie nowego, kompleksowego systemu, w którym znajdą się rozwiązania opiekuńczo-medyczne dla osób starszych – powiedziała Beata Leszczyńska.

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra ds. Polityki Senioralnej.

Do zadań Rady należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej oraz przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Kandydatury do Rady mogły zgłaszać między innymi organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, organizacje pozarządowe i samorządy oraz uczelnie i instytucje badawcze.

Powołanie minister ds. polityki senioralnej i zapowiedź skoordynowania tej polityki to dobra wiadomość dla branży opieki długoterminowej>>>

Spośród 173 propozycji wybranych zostało 30 osób, przedstawicieli różnych regionów, pokoleń i profesji, którzy – jak czytamy na stronie rządowej – „imponują osiągnięciami i dorobkiem w działalności na rzecz seniorów”.

Rada będzie pracować pro bono.

Pełny skład Rady dostępny jest tutaj>>>

Orpea Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów (pod marką Orpea Rezydencje) i klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką Clinea).

Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Firma jest częścią Grupy Orpea, która jest obecna w 21 krajach w trzech głównych obszarach: opieka nad osobami starszymi (domy opieki, domy pomocy społecznej, opieka domowa), opieka pooperacyjna i rehabilitacyjna oraz specjalistyczne kliniki zdrowia psychicznego.