Orpea: prace nad zagadnieniami legislacyjnymi w sprawie opieki długoterminowej

Obowiązujące przepisy zostały wprowadzone kilkadziesiąt lat temu i potrzebne jest wypracowanie nowych, bardziej odpowiadających obecnym realiom.

Przedstawicielki firmy Orpea Polska – prezeska Beata Leszczyńska oraz Magdalena Michalska, dyrektorka ds. marketingu i komunikacji, spotkały się z prezesem Krajowej Izby Domów Opieki dr Andrzejem Lejczakiem. Tematem spotkania były zagadnienia legislacyjne, dotyczące organizacji i funkcjonowania opieki długoterminowej w Polsce, które zostaną przedstawione nowemu rządowi.

Wśród wielu zagadnień dotyczących świadczeń w zakresie opieki długoterminowej znalazło się bardziej efektywne wykorzystanie środków na usługi opiekuńcze, między innymi poprzez lepszą koordynację ich realizacji. Obecnie obszar tych usług podlega różnym resortom– Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

-Usługi opiekuńcze mają charakter międzyresortowy – dotyczą i zdrowia, i rodziny. Są bardzo ważne, gdyż każdy z nas – prędzej czy później – będzie ich potrzebował, jeśli nie dla siebie, to dla starzejących się bliskich osób. Warto zadbać o ich uregulowanie i taką organizację, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby osób starszych – komentuje Beata Leszczyńska.

System opieki powinien być także przygotowany na zwiększoną liczbę starszych osób w społeczeństwie, co czeka nas w najbliższym czasie, poprzez stworzenie regulacji ułatwiających dostarczanie im potrzebnych usług w sposób kompleksowy.

Poza tym obowiązujące przepisy zostały wprowadzone kilkadziesiąt lat temu i potrzebne jest wypracowanie nowych, bardziej odpowiadających obecnym realiom.

Na temat potrzeb rynku opiekuńczego mówi prezeska Orpea Polska Beata Leszczyńska w komentarzu:
Potrzebny jest nowy regulator zajmujący się potrzebami seniorów>>>

Krajowa Izba Domów Opieki (KIDO, Polish Chamber of Long Term Care Facilities), to pierwsza w Polsce inicjatywa służąca szeroko pojętej integracji środowiska instytucjonalnej opieki senioralnej, mająca na celu udzielanie holistycznie pojętego wsparcia placówkom opiekuńczym działającym w obszarze opieki nad osobami starszymi. Współpraca oraz członkostwo w Izbie umożliwia skorzystanie z profesjonalnie przygotowanych, skoordynowanych form pomocy, gwarantujących komfort i poczucie bezpieczeństwa w realizowaniu zadań opiekuńczych. Izba stanowi także platformę do wzajemnej wymiany uwag i doświadczeń. Powołanie Izby to efekt bezpośrednich spotkań i konsultacji z właścicielami oraz kierownictwem placówek opiekuńczych.

KIDO jest członkiem i partnerem Senior Housing & Healthcare Association (SHHA) oraz Deutsch – Polnischer Gesundheits- und Sozialverband (DPGSV).

Orpea Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów (pod marką Orpea Rezydencje) i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką Clinea).

Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Firma jest częścią Grupy Orpea, która jest obecna w 21 krajach w trzech głównych obszarach: opieka nad osobami starszymi (domy opieki, domy pomocy społecznej, opieka domowa), opieka pooperacyjna i rehabilitacyjna oraz specjalistyczne kliniki zdrowia psychicznego