Opiekunowie medyczni z nowymi kompetencjami

Nadanie nowych uprawnień opiekunom medycznym odciążą przedstawicieli innych zawodów, między innymi pielęgniarki.
Preparation for blood test with pretty young woman by female doctor medical uniform on the table in white bright room. Nurse pierces the patient's arm vein with needle blank tube.

Ponad 6,3 tysięcy opiekunów medycznych ukończyło kurs kwalifikacyjny, organizowany przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i zdobyło nowe kompetencje oraz umiejętności. Dotyczą one pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków poprzez iniekcję czy też opieki nad osobami z demencją.

O rozszerzenie zakresu uprawnień tej grupy zawodowej wnioskowali już od kilku lat przedstawiciele prywatnych podmiotów medycznych, między innymi Diagnostyki. Spółka była w roku 2022 współorganizatorem serii webinariów pt. „Środy z flebotomią”, przeznaczonych dla opiekunów medycznych oraz pielęgniarek.

Kurs dla opiekunów medycznych organizowany przez resort zdrowia i CMKP odbył się ramach projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. W jego efekcie opiekunowie medyczni, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu przed 1 września 2021, czyli na podstawie tzw. „starej” podstawy programowej kształcenia, zdobyli kompetencje w zakresie kwalifikacji MED.14.

Wiedza przekazywana podczas kursu dotyczyła także pracy z osobami, u których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej, w szczególności Covid-19.

W Polsce materiał do badań, przede wszystkim krew, jeszcze do niedawna mogli pobierać włącznie lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz technicy analityki medycznej. Nadanie takich uprawnieniom opiekunom medycznym odciąża przedstawicieli wymienionych grup zawodowych.

Wymagania formalne i kompetencyjne opiekunów medycznych określa ustawa o niektórych zawodach medycznych (Dziennik Ustaw RP 2023, poz. 1972).

Prywatne podmioty postulują także, wzorem krajów zachodnich, powołanie nowego zawodu medycznego – flebotomisty, którego zadaniem byłoby pobieranie materiału do badań.

Kolejne zawody medyczne uregulowane ustawą>>>