Kolejne zawody medyczne uregulowane ustawą

Określone zostały zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących uregulowane zawody.

Uregulowane zostały zasady wykonywania kolejnych zawodów medycznych, takich jak asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy

Ustawa o niektórych zawodach medycznych określa także zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących te zawody.

Ustawa tworzy także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który będzie częściowo jawny, między innymi w zakresie takich danych jak imię i nazwisko osoby wykonującej zawód medycznych, zaprzestania jego wykonywania czy utraty uprawnień.

Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 25 września 2023 (poz. 1972).

Jej przepisy wejdą w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Link do ustawy>>>