Nowe świadczenia komercyjne w Szpitalu w Blachowni

W roku 2023 szpital ten został wybrany Szpitalem Roku w województwie śląskim w Plebiscycie Medycznym Hipokrates.

Szpital im. im. Rudolfa Weigla w Blachowni rozszerzył ofertę usług komercyjnych o dwie poradnie – zdrowia psychicznego oraz dietetyczną. Placówka należy do Grupy Scanmed.

W poradni dietetycznej pacjenci mogą skorzystać z kompleksowej opieki w zakresie odżywiania, w ramach konsultacji dietetycznej odbywa się wywiad zdrowotno-żywieniowy oraz analiza składu masy ciała, ustalane są także cele, zależne od zdiagnozowanego problemu.

Poradnia zdrowia psychicznego oferuje konsultacje i z psychologiem oraz psychoterapię.

Szpital im. Weigla w Blachowni działa w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali) i przyjmuje pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Działają tutaj oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny, a także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

W roku 2023 placówka została wybrana Szpitalem Roku w województwie śląskim w Plebiscycie Medycznym Hipokrates. Posiada też certyfikat „Szpital bez bólu”.

W skład Grupy Scanmed wchodzi kilkanaście przychodni zlokalizowanych na terenie całej Polski, a także Szpital Św. Rafała w Krakowie (także działający w sieci szpitali), Sport-Klinika w Żorach, Weiss Klinik w Chorzowie, Gastromed w Lublinie oraz Ars Medical w Pile.

Scanmed prowadzi też 13 centrów kardiologicznych zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

Pod koniec 2023 roku Scanmed przejął centra medyczne w Wielkopolsce, należące do Med-Lux.

Grupa Scamed przejęła centra medyczne w Wielkopolsce>>>