Nowa pracownia PET/CT Affidea w Koszalinie

Badanie PET/CT łączy w sobie obrazy anatomiczne z informacjami o aktywności metabolicznej zmiany.
Foto: Affidea

Centrum Diagnostyczne Affidea, zlokalizowane przy ulicy Chałubińskiego 7 w Koszalinie, rozszerzyło swoją ofertę o badanie PET/CT. Od kwietnia 2024 roku pacjenci mogą wykonywać tutaj pozytonową tomografię emisyjną.

Badanie PET/CT łączy w sobie obrazy anatomiczne z informacjami o aktywności metabolicznej zmiany, co umożliwia wykrycie nieprawidłowości na poziomie komórek lub tkanek. To kluczowe narzędzie w walce z chorobami nowotworowymi.

Badanie aparatem PET/CT pozwala na wczesne wykrycie między innymi raka płuc, piersi, szyjki macicy, jelita grubego, mózgu, chłoniaka, czerniaka, nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz głowy i szyi. Aparat stanowi także narzędzie do planowania i monitorowania procesu leczenia oraz oceny skuteczności prowadzonej terapii, dostarczając informacji o ewentualnych nowych zmianach.

Pracodawcy dla Zdrowia pracują nad standaryzacją procedur>>>

Pracownia PET/CT działa na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Affidea prowadzi tutaj także pracownię rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej a także Zakład Medycyny Nuklearnej, oferujący badania scyntygraficzne (badania obrazowe z wykorzystaniem promieniowania gamma).

Świadczenia realizowane w koszalińskiej placówce realizowane są zarówno w ramach finansowania NFZ, jak i komercyjnie.

Affidea to międzynarodowa sieć centrów diagnostycznych oraz radioterapii onkologicznej. W 15 krajach Europy w łącznie 319 placówkach zapewnia opiekę medyczną w obrębie diagnostyki obrazowej, konsultacji lekarskich oraz badań laboratoryjnych.

Na polskim rynku firma działa od ponad 20 lat, prowadzi ponad 30 centrów diagnostyki obrazowej i 2 ośrodki leczenia onkologicznego, współpracując z ponad 800 specjalistami i wykonując ponad 500 000 badań obrazowych rocznie.