Nagroda Business Insider Awards 2023 dla Anny Rulkiewicz

Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med otrzymała nagrodę Business Insider Polska w kategorii ESG, obejmującej działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

ESG jest nierozłączną częścią strategii Lux Med i wpisuje się w misję firmy, aby pomagać ludziom żyć dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej oraz czynić świat lepszym.

– Wiele pracy włożyliśmy w stworzenie i realizację strategii ESG naszej Grupy. Cieszy mnie, że dziś ten wysiłek zostaje doceniony. Zdajemy sobie sprawę, że podobnie jak wiele innych firm w Polsce, wciąż jest to początek długiej drogi. Drogi, na którą patrzymy z optymizmem, bo mamy solidne podstawy do tego, by na przestrzeni najbliższych lat Lux Med stał się firmą w pełni zrównoważoną, nastawioną na drugiego człowieka i dobro planety – komentuje Anna Rulkiewicz.

W ramach strategii ESG Grupa Lux Med  planuje do 2040 roku osiągnąć zeroemisyjność. Cel ten został zatwierdzony przez SBTi (Science Based Targets Initative), co oznacza, że Grupa jest jedną z około dwóch tysięcy firm na świecie, która tak ambitnie podchodzi do dekarbonizacji. W tym celu między innymi konsekwentnie przechodzi na energię pochodzącą w 100 procentach z odnawialnych źródeł.

Grupa Lux Med opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju>>>

Grupa realizuje działania dla lokalnych społeczności, na przykład poprzez takie projekty jak Healthy Cities i Indeks Zdrowych Miast. W tym celu zachęca do aktywności ruchowej, wymieniając pokonane dystanse, liczone w krokach, na nagrody zasilające budżety miast, które przeznaczane są na nasadzenia drzew i inne ekologiczne inicjatywy. W ciągu dwóch lat dało to już ponad 450 tysięcy nasadzeń. Tworzone są torfowiska, by poprawiać poziom retencji wód gruntowych.

Przed kilkoma dniami wspólnie z naukowcami SGH Warsaw School of Economics i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej prof. Jerzego Hausnera Open Eyes Economy opublikowana została druga edycja Indeksu Zdrowych Miast. To narzędzie, które bardzo szeroko obrazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych z szeroko pojętym zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne dla rozwoju jednostek aspekty.

Ponad 10 tysięcy posadzonych drzew w akcji Healthy Cities Grupy Lux Med>>>

Lux Med nie zapomina także o uchodźcach z Ukrainy, od początku wojny pomoc w przychodniach Grupy uzyskało już ich ponad ćwierć miliona. Zatrudnionych zostało ponad 300 pracowników z tego kraju.

Więcej o działaniach Grupy Lux Med w obszarze zrównoważonego rozwoju można znaleźć w raporcie dostępnym na stronie  https://lnkd.in/dKvrjKhF

Nagrody Business Insider Awards są przyznawane przez dziennikarzy Business Insider  Polska, wyróżniają one przedsiębiorców, wizjonerów, menedżerów wysokiego szczebla – prawdziwych liderów organizacji.

Statuetki Business Insider Awards 2023 trafiły do osób, które potrafiły przeprowadzić swój biznes przez szybko zmieniające się otoczenie, dostosować organizację do wyzwań, jakie niesie digitalizacja oraz osiągać sukcesy na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.