Medidesk Członkiem Głównym Koalicji AI w Zdrowiu

Medidesk to startup technologiczny oferujący kompleksowe narzędzie do obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów.

Medidesk został Członkiem Głównym Koalicji AI w zdrowiu. Firma wspiera właścicieli i managerów placówek medycznych w codziennym zarządzaniu zespołem rejestracji. Umożliwia także optymalizację wydatków na działania marketingowe dzięki dokładnej analizie źródeł ruchu pacjentów.

– Aplikacja Medidesk to innowacyjne narzędzie do kompleksowej obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów, które ma na celu polepszenie pracy rejestracji medycznej i dostarczenie realnych korzyści finansowych placówce. Dzięki rozwiązaniom AI pomagamy monitorować kluczowe wskaźniki wydajności, weryfikować skuteczność przyjętej strategii sprzedażowej, sprawdzać zdolności i wyniki pracy poszczególnych osób wśród tysięcy pracowników recepcji i managerów. Wiemy jak ważny jest rozwój branży medycznej i ile jeszcze wyzwań przed tym sektorem, ale wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom w Koalicji przyczynimy się to stworzenia przyszłości, w której zarówno pacjentom, lekarzom jak i pracownikom rejestracji oraz managerom łatwiej będzie realizować swoje misje i wykonywać codzienne obowiązki – wskazuje Daniel Nowocin, CEO Medidesk.

Dzięki brandowi Medidesk Edu, Medidesk dba o rozwój kompetencji pracowników wyższego i niższego szczebla, organizując dla nich konferencje, webinary i szkolenia prowadzone przez ekspertów z branży.

Współpraca Medidesk i IBF Group>>>

Koalicja na rzecz AI w zdrowiu stawia sobie za cel kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia poprzez stworzenie środowiska umożliwiającego szybkie i powszechne korzystanie z najnowszych osiągnięć AI. Stoi na stanowisku, że rozwiązania AI w ochronie zdrowia powinny respektować centralną rolę profesjonalisty medycznego w opiece nad pacjentem i wzbudzać jego zaufanie.

Koalicja AI w zdrowiu podejmuje działania mające na celu popularyzację narzędzi sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia, działając zarówno po stronie regulacyjnej – tworząc sektorowe polityki publiczne, jak i po stronie technologicznej – wykorzystując oraz prowadząc prace badawczo-rozwojowe nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej.