Lux Med współpracuje z Akademią Śląską

Lux Med współpracuje z uczelniami, wspierając kształcenie kadr medycznych.

Grupa Lux Med, wspierając proces kształcenia kadr medycznych w naszym kraju, podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Śląską. Dzięki temu studentki i studenci Wydziału Nauk Medycznych tej uczelni będą mieć możliwość odbywania praktyk w placówkach i szpitalach Grupy Lux Med.

Współpraca obu firm pozwoli również na rozwój w obszarze naukowo-badawczym.

Porozumienie podpisali – ze strony Lux Med – dr n. med. Krzysztof Kurek, członek zarządu firmy oraz mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda, założyciel i kanclerz Akademii Śląskiej.

Akademia Śląska (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) jest jedną z ośmiu niepublicznych uczelni w Polsce prowadzących kierunki lekarskie. Posiada prawo do prowadzenia takiego kierunku od roku akademickiego 2019/2020. W sumie lekarzy kształci w naszym kraju 36 uczelni.

Kolejne uczelnie będą kształcić lekarzy>>>

Grupa Lux Med współpracuje także z innymi uczelniami. W listopadzie 2023 została podpisana umowa na staże i praktyki studenckie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Lux Med kreuje kadry medyczne>>>

Od roku akademickiego 2023/2024 Szpital św. Wincentego Lux Med Onkologia prowadzi działalność dydaktyczno-naukową, obejmującą zajęcia dla studentów medycyny.

Lux Med współpracuje także z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia.