Lux Med kreuje kadry medyczne

Tylko w tym roku w placówkach i szpitalach Grupy Lux Med szkolenia i staże odbywa ponad 1000 medyków.

Grupa Lux Med zrobiła kolejny krok w aktywnym kreowaniu kadr medycznych, podpisując umowę na staże i praktyki studenckie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

W placówkach ambulatoryjnych i szpitalach Grupy Lux Med wiedzę zdobywać będą studentki i studenci z kierunków – lekarskiego, pielęgniarskiego i położnictwa.

Po stronie uczelni umowę podpisał prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko Prorektor ds. Studiów i Studentów, a po stronie Lux Med – Mariusz Pacałowski, dyrektor Regionu Śląsk.

– Czynny udział w kształceniu kadr medycznych i ich rozwój jest naszym priorytetem – podkreślają prezeska Lux Med Anna Rulkiewicz oraz dyrektor medyczny Krzysztof Kurek.

W całej Polsce sieć placówek Grupy Lux Med obejmuje 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Tylko w tym roku w placówkach i szpitalach Grupy Lux Med szkolenia i staże odbywa ponad 1000 medyków.

Działalność dydaktyczną prowadzi między innymi Szpital Św. Wincentego Lux Med Onkologia