Lux Med szkoli studentów pielęgniarstwa

Lux Med jest partnerem strategicznym kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Grupa Lux Med rozpoczęła zajęcia praktyczne dla ponad stu studentek i studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Odbywają się one w warszawskich szpitalach Grupy oraz w ramach struktur Biura Edukacji Zdrowotnej Lux Med.

-Niezmiernie cieszy mnie ta współpraca, zaangażowanie młodych ludzi w naukę i merytoryczne wsparcie naszych opiekunów praktyk – mówi Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny Lux Med.

-Jako największy na polskim rynku prywatny podmiot świadczący usługi zdrowotne swoją rolę w obszarze edukacji widzimy w kategoriach misji. To nie jest tylko inwestycja w ludzi tu i teraz. Wierzymy, że nasze wysokie standardy pracy, podejście do pacjentów i unikalny know-how, jaki możemy przekazać kolejnym pokoleniom pracowników ochrony zdrowia, pozwoli budować polski system opieki zdrowotnej na właściwych fundamentach. Mówię o systemie, w którym to pacjent jest zawsze w centrum uwagi a słowo „jakość” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. I takiej przyszłości sobie i nam wszystkim życzę – dodaje.

– Dziękuję za możliwość kształcenia przyszłych kadr medycznych w warunkach o najwyższym standardzie – komentuje Iwona Wachol, dyrektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Lux Med jest partnerem strategicznym kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, dyrektorka strategii medycznej i profilaktyki Grupy Lux Med, dyrektorka generalna Pracodawców dla Zdrowia, pełni funkcję Przewodniczącej Rady Pracodawców działającej przy tym kierunku.

Grupa Lux Med poszerzyła umowę z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia>>>