Grupa Lux Med poszerzyła umowę z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia

Grupa Lux Med bierze aktywny udział w kształceniu kadr medycznych w Polsce.
Na zdjęciu - od lewej - dr Krzysztof Kurek (Lux Med), dr Sebastian Grzyb (rektor WSIiZ), Michał Rybak (Lux Med)

Grupa Lux Med rozszerzyła umowę partnerską z Wyższą Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Będzie ona obejmowała wspólną realizację edukacji przeddyplomowej na kolejnych kierunkach studiów medycznych.

Po stronie uczelni umowę podpisał rektor dr Sebastian Grzyb, a po stronie Lux Med – wiceprezes Michal Rybak oraz członek zarządu ds. medycznych dr Krzysztof Kurek.

Jest to kolejny krok Grupy Lux Med w zakresie aktywnego udziału w kształceniu kadr medycznych w Polsce.

Lux Med jest już partnerem strategicznym kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, Dyrektorka Strategii Medycznej i Profilaktyki Grupy Lux Med pełni funkcję Przewodniczącej Rady Pracodawców działającej przy tym kierunku.

Monika Tomaszewska jest także Dyrektor Generalną Pracodawców dla Zdrowia.