Lux Med i Harmonia realizatorami programu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci

Celem programu było wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów, niesienie realnej pomocy dzieciom oraz nauczycielom i rodzicom.

Ponad 4 tysiące krakowskich uczniów wzięło udział w programie „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci w szkołach podstawowych na terenie Krakowa”. Projekt był współorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa i Grupę Lux Med wraz z Harmonia – Poradnia zdrowia psychicznego od września do grudnia 2023 roku.

Celem programu było wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów, niesienie realnej pomocy dzieciom oraz nauczycielom i rodzicom w problemach wychowawczych i relacjach z dziećmi.

Program powstał, aby zapewnić w szkołach psychoedukację, wprowadzić stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w funkcjonowanie szkół oraz aby docelowo wpisać te zagadnienia do programu placówek.

W obliczu niewystarczającej liczby psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów dziecięcych uruchomiono linię wsparcia psychologicznego, telefon zaufania oraz porady telefoniczne. W czasie trwania programu prawie 400 rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli skorzystało z dedykowanej dla nich specjalnej linii wsparcia telefonicznego i porad.

Na oceny z realizacji programu rozwojowego składały się głosy nauczycieli, rodziców lub opiekunów prawnych zebrane w ankietach ewaluacyjnych.

Nauczyciele podkreślali wartość merytoryczną edukacyjnych materiałów filmowych pt. Godzina wychowawcza z psychologiem. Odnotowano znaczny wzrost świadomości oraz postaw proedukacyjnych uczniów w zakresie zdrowia psychicznego po emisji dziesięciu 45-minutowych filmów edukacyjnych.

Należąca do Grupy Lux Med poradnia zdrowia psychicznego Harmonia w Krakowie została otwarta w listopadzie 2023 roku. Harmonia posiada również placówki w Warszawie, Wrocławiu i w Gdańsku, oprócz usług stacjonarnych oferuje także świadczenia zdalne (online lub telefonicznie) na terenie całego kraju.

Lux Med: nowa poradnia zdrowia psychicznego Harmonia w Krakowie>>>