Lux Med dołączył do Business Accessibility Forum

Jakość usług medycznych oraz ich pozytywna ocena przez pacjentów to jeden ze strategicznych wyznaczników firmy, także w obszarze ESG.

Grupa Lux Med dołączyła do Business Accessibility Forum (BAF), partnerskiej inicjatywy Fundacji Widzialni, Allegro, Microsoft Polska, Orange Polska i Santander Bank Polska. Forum jest płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby lepiej odpowiedzieć na zobowiązania wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności.

Lux Med wspólnie z innymi członkami będzie pracować nad eliminacją barier w korzystaniu z zasobów cyfrowych, wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie oraz promować dostępność jako prawa każdego człowieka.

Jak zaznacza Joanna Węgrzynowska, menedżer ESG Grupy Lux Med, w branży opieki zdrowotnej empatia i inkluzywność to kluczowe wartości. Jakość usług medycznych oraz ich pozytywna ocena przez pacjentów to jeden ze strategicznych wyznaczników firmy, także w obszarze ESG.

Grupa Lux Med opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju>>>

– Zapewnienie dostępności wszystkich naszych produktów cyfrowych jest nie tylko koniecznością; to nasza etyczna odpowiedzialność. W Lux Med jesteśmy dla pacjentów, dlatego wdrożenie dostępności w oparciu o dyrektywę EAA w cyfrowym ekosystemie jest i będzie dla nas bardzo ważnym priorytetem. Takie podejście ucieleśnia nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność, jakość zarządzania i długoterminową rentowność biznesu. Umożliwiając różnym grupom naszych pacjentów dostępne produkty wypełniamy nie tylko zobowiązania prawne, ale także wzbogacamy życie naszych pacjentów, pracowników i społeczności, którym służymy – mówi Joanna Węgrzynowska, menedżer ESG.

Gotowość naszych produktów cyfrowych na implementację dyrektywy European Accessibility Act to odpowiedź na potrzeby wszystkich ich użytkowników. To pełna świadomość znaczenia eliminowania cyfrowych barier zarówno po stronie projektantów rozwiązań, właścicieli produktów i programistów. Użyteczność produktu cyfrowego wykracza daleko poza jego wygląd. Budując produkty dostępne cyfrowo przepracowujemy i modyfikujemy nasz proces projektowy i wytwórczy, ponieważ rozumiemy, że rozwiązania dostępne to rozwiązania dobre dla wszystkich użytkowników” – wskazuje Ernest Dołęga-Wołkowycki, dyrektor Departamentu Produktów Cyfrowych Lux Med.