Działalność dydaktyczno-naukowa Lux Med Onkologia

Lux Med Onkologia prowadzi zajęcia dla studentów medycyny warszawskich uczelni.

Od nowego roku akademickiego 2023/2024 Szpital św. Wincentego Lux Med Onkologia rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową, prowadząc zajęcia dla studentów medycyny.

Od 1 października 2023 zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla studentów Uczelni Łazarskiego, ale także dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego ROBOTICS. Pierwsze spotkanie Koła odbyło się 26 października 2023.

Lux Med Onkologia (dawniej Magodent) działa w Warszawie od 1996 roku. Od lipca 2015 roku należy do Grupy Lux Med, w której jest wiodącym centrum leczenia nowotworów. Prowadzi w stolicy trzy szpitale (Szamocka, Fieldorfa, św. Wincentego) specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ. Oddział kardiologii działa w Szpitalu Św. Elżbiety Grupy Lux Med, zlokalizowanym na warszawskim Mokotowie. W Łodzi Lux Med Onkologia prowadzi ośrodek endoterapii.

Placówki zajmują się wykrywaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych takich jak rak piersi, endometrium, jajnika, szyjki macicy, tarczycy, układu pokarmowego, układu moczowego i wiele innych, hemato-onkologicznych, jak szpiczaki, chłoniaki i przewlekłe białaczki, kardiologicznych, wymagających leczenia inwazyjnego, na przykład choroby naczyń wieńcowych, zaburzenia rytmu serca oraz gastroenterologicznych, szczególnie wymagających zastosowania zaawansowanych technik endoskopowych.

Prawie 100 procent działalności firmy stanowią świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kadrę medyczną tworzą uznani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach poparte bogatym dorobkiem naukowym.

Lux Med Onkologia dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną i stale rozwija chirurgię małoinwazyjną. W Szpitalu Św. Wincentego prowadzone są operacje robotyczne w rozpoznaniu raka endometrium.

Szpitale i poradnie Lux Med Onkologia oferują także procedury medyczne poza standardowym leczeniem finansowanym przez NFZ, zapewniając dostęp do nowoczesnych leków, na przykład udział w różnorodnych badaniach klinicznych oraz w programach lekowych.