Lekarz menedżerem zdrowia pacjenta czyli opieka koordynowana

Opieka koordynowana daje narzędzia i sprawczość lekarzom rodzinnym, by mogli kompleksowo zadbać o pacjentów i zarządzać ich leczeniem, także specjalistycznym.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, a celem tej współpracy jest zapewnienie kompleksowej opieki pacjentom oraz integracja różnych poziomów opieki zdrowotnej, od POZ, poprzez AOS do opieki szpitalnej.

Według Pawła Walickiego, prezesa Centrum Medycznego CMP, opieka koordynowana ma ogromny potencjał.

– Opieka koordynowana przekierowuje uwagę na lekarza POZ, który staje się menedżerem zdrowia pacjenta. Stawia lekarza rodzinnego, ale też cały zespół POZ – pielęgniarkę, położną, dietetyka – już nie w roli administratorów czy pomostu w drodze do specjalistów, ale personelu medycznego, który realnie dba o zdrowie i kieruje całym procesem terapeutycznym pacjenta. Opieka koordynowana pozwala lekarzowi zatrzymać pacjenta pod swoimi skrzydłami, bo umożliwia leczenie także tzw. pacjentów trudnych. To pacjenci, których obsługa w zryczałtowanym systemie POZ była niekomfortowa, długotrwała, nużąca i męcząca, a pacjent był nierzadko kierowany do szpitala, bo tak można mu było pomóc najłatwiej i najszybciej — wyjaśnia Paweł Walicki w artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej.

Pracodawcy dla Zdrowia – myślimy szeroko o systemie>>>

Cytowana również w artykule dr Magdalena Sawicka, lekarka medycyny rodzinnej z Centrum Medycznego CMP, podkreśla, że opieka koordynowana daje narzędzia i sprawczość lekarzom rodzinnym, by mogli kompleksowo zadbać o pacjentów i zarządzać ich leczeniem, także tym specjalistycznym. Ponieważ opieka koordynowana to kompleksowa opieka medyczna prowadzona w jednym miejscu (placówce), stanowi to wygodę dla dla pacjenta.

Centrum Medyczne CMP jest członkiem Pracodawców dla Zdrowia. W ramach związku powołana została komisja ds. opieki koordynowanej, która ma się zająć rozwiązaniem wielu palących wyzwań w obszarze ochrony zdrowia.

Cały artykuł pt. Opieka koordynowana uzdrowi system opieki medycznej w Polsce? dostępny jest na stronie www.rp.pl>>>