Pracodawcy dla Zdrowia – myślimy szeroko o systemie

Celem związku jest działanie na rzecz szeroko rozumianego sektora prywatnego oraz współtworzenie ale też współorganizowanie całego systemu ochrony zdrowia.

Organizacje, związki i stowarzyszenia są elementem systemu ochrony zdrowia i mogą pełnić ważną rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej. Takie cele stawia sobie związek Pracodawcy dla Zdrowia, który był partnerem konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia, organizowanej przez Medidesk, a jego przedstawiciele brali udział w panelach dyskusyjnych.

– Związek Pracodawcy dla Zdrowia powstał ponad rok temu. Założyliśmy go, gdyż odczuwaliśmy potrzebę zmiany i potrzebę działania na rzecz systemy ochrony zdrowia. Jest to związek branżowy, ale patrzymy na branżę szeroko, zrzeszając nie tylko świadczeniodawców, ale także producentów sprzętu i systemów informatycznych dla placówek medycznych. Wszyscy, którzy są członkami związku, mają na celu dobro pacjenta i myślenie szeroko o systemie – mówiła Anna Rulkiewicz, prezeska związku Pracodawcy dla Zdrowia, prezeska Grupy Lux Med, podczas panelu pt. :”Twój glos się liczy – rola kampanii społecznych, organizacji, związków i stowarzyszeń medycznych w kształtowaniu polityki zdrowotnej”, który otworzył konferencję AMOZ.

Aktywność i działanie na rzecz pacjentów

Celem związku jest działanie na rzecz szeroko rozumianego sektora prywatnego oraz współtworzenie, ale też współorganizowanie całego systemu ochrony zdrowia.

-Jesteśmy aktywni, gdyż chcemy, aby głos prywatnego sektora był widziany i słyszany, abyśmy mogli wpływać na legislację, aby nasze interesy, ale przede wszystkim interesy naszych pacjentów, były brane pod uwagę. Naszą wartością jest głos ekspercki naszych członków a także budowanie mostów, która łączą różne sektory (prywatny i publiczny), różne branże w ochronie zdrowia oraz różne zawody w celu wspólnego tworzenia rozwiązań korzystnych dla wszystkich – mówiła Anna Rulkiewicz.

W tym celu odbywają się spotkania i rozmowy dotyczące zagadnień ważnych dla systemu ochrony zdrowia.

-Zorganizowaliśmy już trzy spotkania. Pierwsze z nich dotyczyło psychiatrii, a jego efektem są rekomendacje, które zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia. Drugie spotkanie skupiało się na standaryzacji w diagnostyce obrazowej. Rozmowy i dyskusje odbywające się podczas każdego ze spotkań są kontynuowane w podgrupach, a ich efektem jest wypracowanie rekomendacji i pilnowanie, aby były brane pod uwagę w szerszym kontekście zmian systemowych. Ostatnie spotkanie, dotyczące kadr medycznych, odbyliśmy w szerokim gronie, w którym znaleźli się także przedstawiciele samorządów zawodowych oraz resortu zdrowia. Obecnie pracujemy w podzespołach, a naszym celem jest wykorzystanie kompetencji obecnych zawodów medycznych, ich przesuwanie i wyjście poza schematy – mówiła Monika Tomaszewska dyrektorka generalna Pracodawców dla Zdrowia.

Budowanie mostów ponad podziałami

– Planujemy także spotkania z przedstawicielami izby lekarskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu stanowisku uda się wprowadzić rozwiązania korzystne dla systemu i pacjentów – dodała Monika Tomaszewska, która podkreśliła, że siłą związku Pracodawcy dla Zdrowia są jego członkowie.

-Każdy z członków jest zaangażowany w prace związku, wypracowaliśmy obszary tematyczne, którymi chcemy się zajmować w danym roku. Budowanie mostów ponad podziałami – to nasz cel, dlatego staramy się zapraszać na spotkania problemowe wszystkich interesariuszy systemu, którzy będą mogli wpływać na zmiany – dodała.

Paweł Walicki, założyciel Centrum Medycznego CMP, które od kilku miesięcy jest członkiem związku, przyznał, że szukał organizacji, która będzie aktywna i będzie działała, a wejście do Pracodawców dla Zdrowia było w pewnym zakresie pokłosiem akcji #odwoluje#nieblokuje, która zajmuje się ważnym problemem nieodwoływania wizyt lekarskich i zaplanowanych zabiegów.

Konsolidacja wokół wspólnej idei

– Dzięki akcji, która łączy różne placówki, zarówno publiczne jak i prywatne, zobaczyliśmy, że jest sens branżowego i wielobranżowego działania i zrozumieliśmy, jaką wartością jest to, że branża konsoliduje się nie wokół interesów jednej czy dwóch firm, ale wszystkich interesariuszy rynku. Należymy do związku, gdyż chcemy być aktywnym uczestnikiem wydarzeń, mamy duże doświadczenie, prowadzimy 24 placówki, w różnych specjalizacjach, i możemy dużo wnieść – dodał Paweł Walicki.

Kampania #odwoluje#nieblokuje, zainicjowana przez CMP, w której biorą udział placówki medyczne, a także regulatorzy rynku i fundacje, przynosi efekty, będące między innymi skutkiem podniesienia świadomości pacjentów dotyczącej poruszanego zagadnienia. Start kolejnej, trzeciej edycji kampanii, jest planowany na wrzesień 2024.

-Poruszymy wtedy temat europejskich standardów i zaprezentujemy wyniki badań w tym zakresie – zapowiedział Paweł Walicki.

Informacje na temat kampanii oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie www.odwolujenieblokuje.pl.

Joanna Miłachowska, członek zarządu Pracodawców dla Zdrowia, prezeska Siemens Helathhineers mówiła o tym, że diagnostyka obrazowa powinna korzystać z najnowszych doświadczeń i urządzeń i być realizowana przez najlepszych specjalistów, bez ograniczeń takich jak kolejki albo też strach i uprzedzenia ze strony pacjenta pacjenta.

-Dążenie do realizacji takiego modelu zachęciło nas do tego, aby przystąpić do Pracodawców dla Zdrowia i działać zarówno w kierunku doświadczeń pacjentów jak i edukacji. Udzielam się w związku w sekcji diagnostycznej, ale także w kwestii profilaktyki. Jesteśmy aktywni w zakresie edukacji, gdyż mamy grupę osób, która widzi sens w tych działaniach, są to przedstawiciele różnych branż, zarówno producenci urządzeń, jak i firmy informatyczne – mówiła Joanna Miłachowska.

Działanie na płaszczyźnie unijnej

Partnerem związku jest Konfederacja Lewiatan, reprezentatywna organizacja będąca członkiem Rady Dialogu Społecznego.

– Dzięki takiemu partnerstwu także my możemy wyrażać swój głos i mamy to zagwarantowane ustawowo. Dzięki współpracy z Konfederacją otrzymujemy merytoryczne wsparcie i dostęp do wiedzy eksperckiej, mamy także możliwość działania na płaszczyźnie Komisji Europejskiej. Nadchodzący czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej będzie także można wykorzystać jako okazję do wprowadzenia dobrych dla naszego kraju rozwiązań – mówiła prezeska Anna Rulkiewicz.

-Zapraszamy do działalności w naszym związku wszystkich, którym leży na sercu dobro systemu i którzy chcą aktywnie działać i aktywnie się włączyć w nasze prace – dodała Monika Tomaszewska.

Informacje na temat związku i jego działalności dostępne są na stronie www.pracodawcydlazdrowia.pl

-Jako Pracodawcy dla Zdrowia jesteśmy wspólnie zainteresowani ogólnopolską strategią profilaktyki z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej. Chcemy także wykorzystać potencjał medycyny pracy i postulujemy, aby w jej ramach wprowadzone zostały badania, które pomogą zachować zdrowie społeczeństwa. Mogą one uzupełniać badania wykonywane w ramach programów profilaktycznych. Przydałyby się rozwiązania systemowe, polegające na wspieraniu takich badań przez ulgi podatkowe lub dofinansowanie ze strony rządu – mówiła Joanna Miłachowska, która podała przykład badań profilaktycznych, wykonywanych u pracowników Siemensa. Były to badania w zakresie profilaktyki chorób kardiologicznych, dermatoskopia, USG oraz badania rezonansu magnetycznego. Frekwencja podczas tych badań wyniosła ponad 85 procent, z 270 przebadanych osób 40 musiało poddać się dalszej diagnostyce, a 10 – leczeniu.

W panelu brała także udział Magdalena Saks z Centrum Medycznego doktorA, które zainicjowało akcję profilaktyczną – „Oglądaj nogi”, dotyczącą zapobiegania chorobom żył.

Panel prowadził Daniel Nowocin, prezes Medidesk.

IX edycja konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia odbyła się 18 i 19 kwietnia 2024, w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie.