Kongres Gospodarka i Zdrowie: Zdrowsze społeczeństwo to zdrowsza gospodarka

Uczestnicy kongresu mówili o tym, jak profilaktyka osób czynnych zawodowo i ich dobrostan wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Aby zachęcić do dbania o zdrowie, potrzebna jest edukacja prowadzona od najmłodszych lat, a wraz z nią budowanie świadomości na temat ważności diety, stylu życia oraz badań profilaktycznych. Państwo może to ułatwiać, ale każdy sam jest odpowiedzialny za swoje postępowanie w tym zakresie – mówiła Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med, prezeska Pracodawców dla Zdrowia podczas panelu dyskusyjnego pt. Co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo pozostawali jak najdłużej w dobrym zdrowiu?

Panel odbył się 5 marca 2024 roku w ramach Kongresu Gospodarka i Zdrowie, organizowanego przez SGH.

Była to druga edycja wydarzenia, którego tematem przewodnim było holistyczne spojrzenie na profilaktykę. Uczestnicy kongresu mówili o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do realizacji polityki edukacyjnej i zdrowotnej, jak profilaktyka osób czynnych zawodowo i ich dobrostan wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a szerzej całej gospodarki, oraz jaka jest rola współpracy biznesu i samorządów w kontekście profilaktyki, aby osiągnąć równowagę w triadzie: zdrowie miasto, zdrowa firma, zdrowy człowiek.

Anna Rulkiewicz przytoczyła dane pochodzące z ZUS-u, które mówią między innymi o tym, że w roku 2022 absencja Polaków wynosiła 5,7 miliona dni i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 5,8 procent. W tym samym roku wydano 1,2  miliona zwolnień lekarskich z powodu hospitalizacji, więcej o 14,9 procent niż rok wcześniej. Dane te obrazują nie tylko fatalny stan zdrowotny społeczeństwa, ale także przekładają się na konkretne koszty dla pracodawcy, gospodarki i całego systemu ochrony zdrowia.

Jacy są pracownicy 50+ i czego wymagają od pracodawców?>>>

Wskazała też na dwa rodzaje schorzeń, które wpływają na stan zdrowia społeczeństwa, czyli choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory i na to, że na wiele z nich wpływ mają czynniki związane z trybem życia, takie jak między innymi otyłość.

– Dane wskazują, że osoby po 50. roku życia statystycznie mierzą się z dwoma chorobami przewlekłymi. Lawinowo maleje liczba osób o prawidłowej masie ciała.  Dlatego tak istotna jest profilaktyka i edukacja, które powinny nam towarzyszyć od najmłodszych lat, a razem z nią budowanie świadomości, co tak naprawdę znaczy dbanie o siebie. Powinniśmy też wyjść z systemem zachęt dla osób, które wykonują badania profilaktyczne – mówiła Anna Rulkiewicz.

Prezeska Pracodawców dla Zdrowia mówiła także o odpowiedzialności pracodawców za zdrowie pracowników i podejmowanych działaniach profilaktycznych.

-Pracodawcy mają duże możliwości działania w tym względzie, na przykład wykorzystując medycynę pracy, ważne jednak, aby lekarz medycyny pracy znał pracowników i firmę. Istotna jest też edukacja osób zatrudnionych w kadrach i programy profilaktyczne przygotowane z myślą o potrzebach konkretnej grupy osób, nie przypadkowe – wyjaśniała.

Podkreśliła także rolę relacji pracodawca-pracownik w budowaniu work-life balance, co sprzyja atmosferze nie generującej stresu.

– Pracodawca może poprzez relacje z pracownikiem budować zdrowe i dobre nawyki. Warto w tym zakresie wspierać pracodawcę, na przykład ulgami – mówiła Anna Rulkiewicz, dając przykład programów rekreacyjnych i zajęć sportowych organizowanych przez Lux Med.

Uczestnicy panelu mówili także na temat wartości badań laboratoryjnych w profilaktyce zdrowotnej, o zmianie modelu polityki zdrowotnej oraz o konieczności zintegrowania danych pochodzących z medycyny pracy z danym z podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak firma może troszczyć się o pracowników?>>>

Podczas kongresu Lux Med prowadził strefę zdrowotną, w której można było skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych, analizy składu ciała czy wykonać lipidogram.