Jak firma może troszczyć się o pracowników?

Wsłuchiwanie się pracodawców w potrzeby wyrażane przez pracowników to podstawa do wdrażania nowych rozwiązań.

Przedstawiciele Grupy Lux Med – Dorota Sawicz, dyrektorka personalna oraz Sławomir Łopalewski, członek zarządu i dyrektor zarządzający Lux Med Ubezpieczenia podzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym opieki nad pracownikami. Lux Med to nie tylko największy prywatny podmiot oferujący usługi medyczne w Polsce, ale także firma wyznaczająca trendy i pomagająca efektywnie zarządzać ryzykami.

W ramach tych działań prowadzi wiele partnerskich projektów, także dotyczących zagadnień HR oraz wydaje własne raporty, analizujące sytuację na rynku ochrony zdrowia w naszym kraju.

Z danych zebranych w ramach takich raportów wynika, że czas oczekiwania na leczenie szpitalne w systemie publicznym może wynosić nawet kilkanaście miesięcy, w systemie prywatnym skraca się on znacznie i może wynosić 1-2 miesiące lub nawet mniej.

Jednak koszty leczenia w szpitalach prywatnych przekraczają możliwości wielu pracowników, a w przypadku firm trudno planować koszty leczenia w budżecie, gdyż wiele hospitalizacji (nawet połowa) ma charaktery nagły.

Benefity bez opieki szpitalnej

Pracodawcy wprawdzie inwestują w zdrowie pracowników, średnio przeznaczając na ten cel 55-80 zł miesięcznie na osobę, a benefity zdrowotne oferuje nawet 91 procent dużych firm, jednak w udostępnianych usługach brakuje opieki szpitalnej.

Według danych resortu zdrowia, w roku 2022 problemy zdrowotne w grupie wiekowej od 15 do 49 lat dotyczyły 15 milionów osób. Obliczone lata z ograniczoną sprawnością spędzone na oczekiwaniu na leczenie wyniosły w przypadku bólu dolnego odcinka kręgosłupa – 744 788 (czas przeliczony przez liczbę pacjentów potrzebujących pomocy), w przypadku zespołów bólu głowy – 493 243, w przypadku narażenia na siły mechaniczne (uderzenie przez przedmiot itd.) – 192 311, a gdy weźmie się pod uwagę upadki – 261 162.

Liczby te pokazują, jaki wpływ mają tego typu zdarzenia chorobowe na koszty ponoszone przez pracodawców.

Według danych z listopada 2022 ponad 95 tysięcy osób czekało na rehabilitację w warunkach szpitalnych, 79 tysięcy czekało na zabieg na oddziale ortopedycznym (średni czas oczekiwania to 230 dni) a 79 tysięcy czekało na wizytę do laryngologa (średnio 158 dni czekania).

Leczenie pracownika to koszty pracodawcy

Wiele urazów wiąże się z uprawianiem sportu. Z analiz Grupy Lux Med wynika, że w grupie wiekowej od 25 do 39 lat 17 procent pacjentów jest kierowanych przez lekarzy na leczenie szpitalne, a w przypadku osób od 40 do 65 lat – 22 procent.

Każdy pracownik trafiający do szpitala oznacza dodatkowe koszty dla pracodawcy. Wynikają one z nieobecności pracownika, prezenteizmu (obniżonej efektywności mimo obecności w pracy), zapewnienia koniecznego zastępstwa i wzrostu kosztów opieki ambulatoryjnej z powodu leczenia i rehabilitacji.

Przykładowo – koszty w przypadku chorób układu ruchu i urazów wynoszą od 8,5 do 11,4 tys. zł na osobę po wystawieniu skierowania na leczenie szpitalne.

Biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, Grupa Lux Med rozszerzyła pakiet opieki ambulatoryjnej o leczenie szpitalne, który sprawia, że proces leczenia jest sprawny, a pracownik może szybko wrócić do zdrowia i do pracy.

Grupa Lux Med zatrudnia około 23 tysiące pracowników i współpracowników, spośród których prawie 70 procent to pracownicy medyczni. Wszyscy są objęcie opieką abonamentową, a 6 tysięcy osób posiada ubezpieczenie szpitalne, spośród nich prawie 500 osób już skorzystało z możliwości, jakie ono daje.

Pracownicy zapytani (w czerwcu 2023) o to, dlaczego przystąpili do ubezpieczenia szpitalnego wymieniali atrakcyjną cenę i dofinasowanie (45 procent), zapewnienie bezpieczeństwa (35 procent) oraz szybki dostęp do leczenia szpitalnego (18 procent). Inne powody wyboru takiej opcji to wsparcie koordynatora, pomoc doraźna w nagłych wypadkach, szeroki i kompleksowy zakres opieki i profesjonalna opieka.

Zdrowie psychiczne i weelbeing

Grupa Lux Med, w odpowiedzi na opinie pracowników wyrażone w badaniach, rozszerzyła także zakres dostępnej dla nich pomocy psychologicznej w ramach abonamentu.

– Uważnie wsłuchujemy się w głosy pracowników, badając także trendy rynkowe. Najpierw stawiamy diagnozę, badamy, przysłuchujemy się, a potem „wystawiamy receptę”, czyli sposób rozwiązania problemu. Dotyczy to także benefitów. Widzimy, że trendem społecznym są zmiany demograficzne (srebrne tsunami) i coraz ważniejszy jest dobrostan psychiczny, wiec staramy się sprostać tym oczekiwaniom – mówiła Dorota Sawicz.

Z raportu Grupy Lux Med z roku 2022 wynika, że ponad 60 procent badanych wskazało na obniżony nastrój, 65 procent – na niepokój, 50 procent – na intensywny stres, jako problemy zdrowia psychicznego.

Efektem wzięcia pod uwagę tych faktów jest nowa odsłona programu wellbeingowego, kładącego nacisk na różnorodność i atrakcyjność oferty.

Panel pt. „HR i biznes w trosce o pracowników” miał miejsce w ramach Konferencji Praca 4.0, „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse dla rynku pracy”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan, która odbyła się od 29 do 31 stycznia 2024.