Klinika rehabilitacyjna Grupy emeis z pierwszym w Polsce robotem do terapii kończyn górnych

Robot został zakupiony z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach funduszu medycznego wspierającego rozwój innowacyjnych rozwiązań do rehabilitacji.

Klinika rehabilitacyjna Ostrowia, zlokalizowana w Wólce Ostrożeńskiej (koło Garwolina), jako pierwsza placówka w Polsce, została wyposażona w egzoszkielet kończyny górnej ALEx RS, który jest wykorzystywany w rehabilitacji pacjentów neurologicznych i ortopedycznych, korzystających ze świadczeń w ramach NFZ.

Robot został zakupiony z dofinansowaniem budżetu państwa w ramach funduszu medycznego wspierającego rozwój innowacyjnych rozwiązań do rehabilitacji.

ALEx RS służy do terapii kończyn górnych osób po udarze mózgu, urazach neurologicznych, ze schorzeniami ortopedycznymi i po zabiegach chirurgicznych ręki. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii robotycznej z wirtualną rzeczywistością, urządzenie zapewnia wysoką stymulację pacjenta oraz dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb na każdym etapie rehabilitacji.

-Jestem dumna z zespołu Ostrowii, który wyszedł z inicjatywą zakupu urządzeń robotycznych w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia. Nasi fizjoterapeuci, od zawsze doceniani za efekty pracy przez pacjentów i rodziny, mają teraz do dyspozycji sprzęt, jakiego nie ma w żadnym innym miejscu w Polsce. Jestem przekonana, że w pełni wykorzystają jego potencjał, by osiągać jeszcze lepsze efekty rehabilitacji naszych pacjentów – powiedziała Beata Leszczyńska, prezes zarządu emeis Polska (wcześniej pod nazwą Orpea).

Według kierownik zespołu rehabilitacji w Ostrowii Izabeli Skwarek, największą zaletą robota ALEx RS jest możliwość uniwersalnego zastosowania urządzenia w pracy z pacjentami z różnymi schorzeniami, co otwiera nowe możliwości rehabilitacji.

Robot oferuje szeroką gamę ćwiczeń wspomagających konkretne funkcje kończyny górnej, co pozwala prowadzić zróżnicowany trening i dostosowanie stopnia trudności do pacjentów o różnym poziomie dysfunkcji.

ALEx RS wspomaga też funkcję równoczesnej pracy obu kończyn, na przykład podczas gry z przenoszeniem tacy z naczyniami. Dzięki temu terapia nie skupia się tylko na „suchych” ruchach w poszczególnych stawach, ale na funkcjonalnym wykorzystaniu kończyny. Gry w wirtualnej rzeczywistości pozwalają wyćwiczyć funkcję chwytną czy funkcję sięgania ręką przed siebie bądź nad siebie. Co więcej, część ćwiczeń jest zaprogramowanych tak, aby można było ćwiczyć funkcje poznawcze czy pamięć, co jest istotne w przypadku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Grupa emeis działa w Polsce od 2001 roku, najpierw jako MEDI-system, od 2016 roku – jako Orpea Polska, która zmieniła nazwę w marcu 2024 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów oraz Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

Orpea zmienia nazwę na emeis i otwiera nowy rozdział w swojej historii>>>

Domy i kliniki zlokalizowane są na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 1200-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

Placówki oferują opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.