Nagroda dla kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE

Kampania dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, a także niestawiania się na planowych zabiegach.

Kampania #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE otrzymała Złoty Spinacz w kategorii Advocacy i Public Affairs oraz w kategorii sektorowej – Medycyna i zdrowie w ramach 21. edycji konkursu organizowanego przez Związek Firm Public Relations. Pracodawcy dla Zdrowia są partnerem kampanii.

Akcja została zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP. Pod koniec września 2023 zainaugurowana została jej druga edycja.

Kampania dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, a także niestawiania się na planowych zabiegach. W sytuacji gdy system ochrony zdrowia w Polsce jest nieefektywny, pogłębia to tylko i tak ogromne problemy z dostępnością do leczenia i dodatkowo wydłuża kolejki do lekarzy.

Pierwsza edycja kampanii spowodowała, że odsetek nieodwołanych wizyt w placówkach, które przyłączyły się do kampanii, spadł o kilkanaście procent. Edycja ta koncentrowała się przede wszystkim na integracji środowiska medycznego i zainicjowaniu szerokiego dyskursu publicznego angażującego wszystkie strony systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zaproponowaniu zmian, także tych legislacyjnych, umożliwiających zminimalizowanie zjawiska. Efektem tego było wypracowanie i przyjęcie przez partnerów kampanii Karty Dobrych Praktyk dla Placówek Medycznych z rekomendacjami w zakresie edukowania pacjentów i personelu.

Druga edycja kampanii skupia się w większym stopniu na samych pacjentach – edukowaniu ich zarówno na temat samego zjawiska, jak i narzędzi ułatwiających odwoływanie wizyt.

Start drugiej edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE>>>

Podczas podsumowania dotychczasowych działań w ramach drugiej edycji kampanii Pracodawcy dla Zdrowia odebrali podziękowanie za partnerstwo merytoryczne akcji.

Wspólne działania podmiotów z sektora ochrony zdrowia mają dodatkowy cel: próbę oszacowania realnej skali problemu. Szacunki Ministerstwa Zdrowia z 2019 roku mówią o 17 milionach nieodwołanych wizyt rocznie, ale przedstawiciele najważniejszych placówek i podmiotów medycznych zgodnie twierdzą, że to wartość niedoszacowana.

Współorganizatorami i partnerami kampanii są także: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Polska Federacja Szpitali, Medicover, Grupa Lux Med, PZU Zdrowie, Centrum Medyczne WUM, Centrum Medyczne „Żelazna”, kliniki.pl., Znany Lekarz, Centrum im. Adama Smitha, Fundacja MY PACJENCI, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Nie Widać Po Mnie, Talkie.ai, Medidesk, Sagenso.

Konkurs Złote Spinacze organizowany jest przez Związek Film Public Relations. W tym roku jury przyznało w sumie 97 nagród – 28 złotych, 36 srebrnych oraz 33 brązowej

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród odbyło się 8 grudnia 2023.

W kategorii Advocacy i Public Affairs nagrodzono kampanie polegające na komunikacji z szeroki pojętym otoczeniem społecznym, politycznym i legislacyjnym, mające na celu zmianę nastawienia określonych grup interesariuszy, wywarcie presji regulacyjnej, określone zmiany regulacyjne.