Innowacyjne startupy ważnym elementem sektora ochrony zdrowia

Dla większości badanych startupów medycznych w Polsce największym problemem w rozwoju jest znalezienie inwestora lub pozyskanie odpowiedniego finansowania.

Innowacyjne startupy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej. Wśród sektorów, w których działają one w Polsce, na pierwszym miejscu od lat utrzymuje się AI/machine learning (60,2%).

Ważnymi obszarami są również wyroby medyczne oraz telemedycyna, z udziałami odpowiednio 44,1% i 40,9%. Dane medyczne zajmują czwartą pozycję z udziałem na poziomie 38,7%, co wynika z ich kluczowej roli w analizie, zarządzaniu i optymalizacji procesów opieki zdrowotnej. Natomiast samodzielne aplikacje IT występują u 35,5% badanych startupów, co dowodzi obecności szerokiego spektrum narzędzi i rozwiązań informatycznych wspierających rozwój branży medycznej w Polsce.

Tak wynika z Raportu Top Disruptors in Healthcare, Polskiej Federacji Szpitali, Koalicji AI w Zdrowiu oraz wZdrowiu.

Medidesk Członkiem Głównym Koalicji AI w Zdrowiu>>>

Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach raportu wskazuje, że dla większości badanych startupów medycznych (54,8%) zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa nie stanowi wyzwania. Jednakże dla wciąż dużej części (41,9%) jest to kwestia, która wymaga uwagi i podejmowania działań.

Dla większości badanych startupów medycznych w Polsce (54,8%) największym problemem w rozwoju jest znalezienie inwestora lub pozyskanie odpowiedniego finansowania, w tym roku na drugim miejscu znalazło się nawiązanie współpracy ze stroną publiczną (36,6%). 

Instytucje publiczne mogą być mniej elastyczne i otwarte na innowacje niż sektor prywatny. W rezultacie, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z nimi mogą wpływać na rynek poprzez opóźnienie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań oraz ograniczenie możliwości rozwoju dla startupów medycznych.

Dominującym modelem płatności wśród startupów medycznych jest model subskrypcyjny (68,8%), który pozwala klientom na regularne opłaty za korzystanie z produktu lub usługi w zamian za stały dostęp i wsparcie. Podobnie popularnym modelem jest płatność jednorazowa (52,7%) za produkt lub usługę.

Znaczna większość startupów (75,3%) to nieduże zespoły, liczące do 15 osób w wymiarze większym niż pół etatu. 77,4% founderów startupów jest w wieku między 31 a 50 lat, co może sugerować, że bardziej skłonne do podejmowania wyzwań związanych z zakładaniem własnych firm są osoby posiadające już doświadczenie zawodowe i wiedzę branżową.

Medidesk wyróżniony w przez Carpathian Startup Fest>>>

Większość startupów zakładana jest przez founderów-mężczyzn i founderki-kobiety wspólnie (52,7%), niemniej często wybierany jest skład wyłącznie męski (39,8%). Każdy ze startupów biorących udział w Raporcie został założony przez osobę bądź osoby mające wykształcenie wyższe – w większości przypadków jest to wykształcenie ekonomiczne / finansowe (49,5%) bądź informatyczne (49,5%). Startupy medyczne są również często zakładane przez osoby z wykształceniem medycznym (45,2%).

Większość startupów medycznych ma finansowanie na poziomie poniżej 200 tysięcy EUR (38,7%). Głównymi źródłami finansowania są środki własne / bootstrapping (59,1%) oraz prywatni inwestorzy (37,6%). Ponad 80% startupów poszukuje obecnie finansowania, w połowie przypadków w kwocie między 400 tysięcy do 2 mln euro (50%), niemniej 53,8% respondentów uważa, że jest coraz trudniej zdobyć finansowanie. Co więcej, dla prawie połowy startupów koszty utrzymania startupu zwiększyły się w ciągu ostatniego roku.

W tym roku autorzy Raportu zapytali startupy medyczne dlaczego warto w nie zainwestować? Duża część z nich wskazała, że ich rozwiązanie jest innowacyjne na skalę ogólnopolską bądź światową, a także że działają w niszach, które nie są jeszcze zaadresowane.

Polskie startupy wskazują także, że ich rozwiązanie jest pierwsze na świecie, co pokazuje potencjał do zdobycia rynków zagranicznych i przewagi konkurencyjnej. Innym ważnym czynnikiem, który podkreślają, jest elastyczność i skalowalność ich produktów, co pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz szybko rosnącej liczby użytkowników. Dodatkowo, wiele z tych startupów skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, co zapewnia im unikalną pozycję w obszarze opieki zdrowotnej.

Oficjalna publikacja całości Raportu Top Disruptors in Healthcare 2024 odbędzie się 11 czerwca 2024 r. podczas międzynarodowej konferencji AI & MEDTECH CEE.

Źródło: Koalicja AI w zdrowiu