Wyzwania e-zdrowia, czyli jak efektywnie wprowadzać cyfrowe rozwiązania

Narzędzia informatyczne są bardzo przydatne, szczególnie w sytuacji, gdy brakuje kadry medycznej.

Wyzwania e-zdrowia w Polsce były tematem sesji dyskusyjnej, która odbyła się pierwszego dnia IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, 7 marca 2024. Jej uczestnicy zastanawiali się nad tym, czy sztuczna inteligencja przestała być narzędziem przyszłości i jak z niej korzystać w najbardziej efektywny sposób już teraz, dlaczego zdrowie cyfrowe budzi zagrożenie i niepokój oraz jak się ustrzec przed sytuacjami kryzysowymi związanymi z wdrażaniem e-zdrowia.

W dyskusji wziął udział Marcin Romanowski, wiceprezes zarządu, dyrektor sektora e-Zdrowie Comarch SA., który zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa systemów informatycznych. Nakłady związane z podnoszeniem poziomu tego bezpieczeństwa są ponoszone przez ich dostawców, ale istotna jest także edukacja w tym zakresie, zarówno jednostek medycznych jak i pacjentów. Bezpieczeństwo to także kwestia odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

Mówił o stworzeniu rejestracji do placówek medycznych na poziomie regionów (województwa), niekoniecznie od razu centralnej, która może powstać na kolejnym etapie rozwijania systemu. Na poziomie HIS czyli szpitalnego systemu informatycznego, mającego na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego, można wprowadzić wiele przydatnych funkcjonalności.

Odciążenie systemu ochrony zdrowia mogą stanowić rozwiązania telemedyczne, takie jak projekt realizowany przez Comarch z fundacją Carita, opiekującą się pacjentami chorymi na szpiczaka plazmocytowego (mnogiego).

– System działa w ten sposób, że pacjenci są monitorowani z domu, otrzymują skierowania na badania krwi, których wyniki przekazują do aplikacji (na przykład za pomocą zdjęć) i wyniki te są analizowane przez algorytmy. W przypadku wykrycia niepożądanej zmiany, pacjent jest kierowany na konsultację do specjalisty. Podobnie działa system monitorujący stan zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 2. Tego typu narzędzia są bardzo przydatne, szczególnie w sytuacji, gdy brakuje kadry medycznej – mówił Marcin Romanowski.

Podkreślił też, że na etapie opracowywania produkty te są konsultowane i sprawdzane przez pacjentów, dostosowane są także do grup osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Prof. Maciej Banach, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, CMO, Dairy Biotechnologies, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia” stwierdził, że odpowiednio zaprojektowane rozwiązania e-zdrowia pomagają pacjentom poruszać się po systemie ochrony zdrowia.

– Teraz często pacjenci są w nim zagubieni i na przykład, gdy otrzymają zły wynik, nie wiedzą, co dalej mają zrobić, do kogo się udać, w efekcie wiele chorób późno rozpoznajemy, a terapia jest źle prowadzona – mówił. Dodał też, że stosowanie wielu nowoczesnych rozwiązań sugerują sami lekarze i można by je wprowadzić, ale potrzebne jest wsparcie ze strony systemu, czyli instytucji typu Centrum e-zdrowia czy AOTMiT.

– Potrzebny jest też lider, które różne głosy i opinie pogodzi i zdecyduje o wprowadzeniu e-rejestracji na poziomie regionalnym – mówił prof. Banach.

Bartłomiej Mijalski, dyrektor operacyjny Nexus Polska również mówił o wprowadzeniu lokalnych rozwiązań w zakresie e-rejestracji i przypomniał, że obecnie tylko 25 procent szpitali korzysta z możliwości zapisu na wizytę online.

– Oprócz e-rejestracji są także inne przydatne rozwiązania takie jak system, dzięki któremu pacjent, przychodząc do placówki, nie musi się zgłaszać do rejestracji po kolejne skierowane do innej jednostki – mówił.

Jan Butkiewicz zastępca dyrektora generalnego, pion opieki zdrowotnej, Asseco Poland SA, prezes zarządu, Chmura dla Zdrowia, mówił o tym, że potrzebny jest dobrze zrobiony Chmurowy System HIS, a także inne narzędzia takie jak technologie przypominające o wizytach (badania wskazały, że ich zastosowanie obniża liczbę niezgłaszających się pacjentów o 90 procent).

W dyskusji brali także udział: Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji NFZ, prof. Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Marcin Węgrzyniak, ekspert ds. ochrony zdrowia Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Drugiego dnia Kongresu w panelu na temat najlepszych praktyk w zinformatyzowanej ochronie zdrowia wzięła udział Anna Kafel, dyrektor administracyjny Centrum Medycznego iMed24 w Comarch Healthcare.