Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów w Rezydencji Honorata Grupy ORPEA

Rezydencja Honorata w Chorzowie, należąca do Grupy ORPEA, powołała bezpłatną grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera.

Rezydencja Honorata w Chorzowie, należąca do Grupy ORPEA, powołała bezpłatną grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Grupa powstała w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na taką formę pomocy.

Podczas spotkań specjaliści z chorzowskiego domu opieki przybliżają zagadnienia dotyczące tego schorzenia. W spotkaniu uczestniczą między innymi neurolog, fizjoterapeuta, opiekunowie, pielęgniarki i terapeuci.

Podczas każdego spotkania poruszane jest kilka zagadnień, dotyczących między innymi postrzegania świata przez osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi, objawów i trudnych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z nimi, niefarmakologicznych i farmakologicznych metod leczenia oraz świadomości własnego stanu emocjonalnego i metod redukcji stresu przez opiekunów.

-Odkąd uruchomiliśmy w ramach naszego Domu opieki profesjonalne Centrum Alzheimera – bezpieczną i komfortową przestrzeń dla mieszkańców ze zdiagnozowaną chorobą i dedykowaną, wyszkoloną kadrą opiekuńczą – mamy świadomość jak trudna jest sytuacja rodzin mających bliskich borykających się z tym rodzajem otępienia. Sprawowanie opieki, często całodobowej, nad rodzicem czy współmałżonkiem, który stopniowo zaczyna tracić pamięć czy mowę, gubi się w dobrze znanych miejscach, ma zaburzenia lękowe, urojenia czy zaczyna być agresywny jest ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. W efekcie, opiekunowie takich osób wycofują się z życia zawodowego i społecznego, a niejednokrotnie popadają w depresję. Nasza grupa wsparcia mam pomóc odnaleźć się w tej trudnej sytuacji i zmniejszyć poczucie bezradności – mówi Kamila Mikołajewska, dyrektor Domu opieki Honorata.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 25 września o godz. 16.00 w Domu opieki Honorata Grupy ORPEA przy ulicy Głównej 31 w Chorzowie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019 roku ponad 30 procent opiekunów osób z chorobą Alzheimera cierpi na depresję spowodowaną przewlekłym stresem, ciągłym narażeniem na nieprzewidywalne sytuacje oraz bolesną świadomością nieodwracalności stanu osoby chorej. Szczególnie narażone na depresję są opiekunowie w starszym wieku, zwłaszcza jeśli wśród objawów choroby występują zaburzenia zachowania lub otępienie w stopniu znacznym.

Według danych Alzheimer’s Disease International (ADI) z 2021 roku, choroba Alzheimera dotyczy 15-21 milionów ludzi na świecie, a do 2050 roku różne rodzaje demencji dotkną ponad 130 milionów osób. W Polsce choruje ponad 350 tysięcy osób, a licząc razem z innymi formami otępienia – ponad pół miliona. Częstość zachorowania rośnie wraz z wiekiem – w grupie 65+ wynosi około 10 procent, ale bliżej 80 roku życia – już 50 procent.

Orpea Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów (pod marką Orpea Rezydencje) i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką Clinea). Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living) oraz Centrum Alzheimera.

W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia  i całodobowej opieki oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.

O zdrowie  i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 1200-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

OrpeaPolska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.  Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku.

Najnowszy Dom opieki – Rezydencja Dzielna został otwarty w Warszawie pod koniec maja 2023.

ORPEA otworzyła nowy Dom opieki – Rezydencja Dzielna>>>