Grupa EMC: wzrost przychodów i zysku

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Grupa EMC S.A. w okresie trzech miesięcy, czyli od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wykazała zysk netto w wysokości 3.364 tys. zł. Rok wcześniej zysk miał wartość 1 227 tys. zł. Wzrosły także przychody Grupy netto ze sprzedaży.

W I kwartale 2024 roku miały one wartość 192 379 tys. zł, a rok wcześnie – 158 976 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy z wyłączeniem krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji i nieodpłatnie przyjętych środków trwałych na koniec marca 2024 roku przekroczyły aktywa obrotowe o 2.467 tys. zł.

Główne przychody Grupy stanowią środki uzyskane z umów zawartych z NFZ. Grupa stara się wynegocjować je w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko związane z wysoką inflacją, której pochodną jest ryzyko wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych.

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy, której elementem jest odpływ pracowników za granicę oraz brak wystarczającej liczby absolwentów, wyzwaniem jest pozyskanie nowych pracowników dla sektora usług medycznych.

EMC w całej Polsce prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali, funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Na dzień 31 marca 2024 roku głównymi akcjonariuszami EMC Instytut Medyczny SA są: Penta Hospitals International a.s. posiadająca 90,52 procent akcji, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 posiadający 5,63 procent akcji oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 posiadający 3,32 procent akcji, zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Penta Hospitals International a.s. prowadzi sieć 34 szpitali, 31 przychodni i 26 placówek opiekuńczych na terenie Czech, Polski i Słowacji.