Fundacja  Hospicjum Onkologiczne członkiem Pracodawców dla Zdrowia

Fundacja obejmuje co roku opieką ponad 3 tysiące pacjentów, którymi zajmuje się 150 zespół specjalistów.

Fundacja  Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie została członkiem Pracodawców dla Zdrowia. FHO działa od 1990 roku i co roku obejmuje profesjonalną opieką ponad 3 tysiące pacjentów.

Są to osoby, które są u kresu życia, cierpiące na choroby onkologiczne lub inne choroby w stadium nie poddającym się leczeniu przyczynowemu. Pacjentami zajmuje się 150-osobowy zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów oraz księży kapelanów.

FHO realizuje stacjonarną całodobową opiekę pozaszpitalną w dwóch ośrodkach stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym w Warszawie wyposażonym w 38 miejsc oraz hospicjum stacjonarnym w miejscowości Bramki koło Błonia (powiat warszawski zachodni), posiadającym 31 miejsc.

Poza tym FHO realizuje świadczenia w ramach zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego w Warszawie oraz świadczenia ambulatoryjne w ramach poradni medycyny paliatywnej.

Grupa Mazovia członkiem Pracodawców dla Zdrowia>>>

FHO nie ograniczania się jedynie do realizacji świadczeń zdrowotnych; organizuje liczne akcje i programy edukacyjno-fundraisingowe, których celem jest budowanie świadomości społecznej na temat wartości życia i dbania o jego jakość i komfort, nawet u jego kresu.

Aktywności te kieruje zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, zachęcając ich tym samym do wsparcia hospicjum w dbaniu o zdrowie swoich podopiecznych. Towarzyszą temu liczne akcje w obszarze promocji zdrowia adresowane do samych pacjentów jak również ich rodzin i bliskich.

Fundacja prowadzi też dość rozbudowaną działalność naukowo-dydaktyczną; dzieli się swoją wiedzą i kompetencjami w ramach organizowanych przez siebie szkoleń dla lekarzy, a także staży i praktyk dla studentów kierunków medycznych warszawskich uczelni wyższych.

Ważnym elementem tego jest fakt, iż FHO jest podmiotem posiadającym akredytację do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w dziedzinie medycyny paliatywnej.

dr Rafał K. Krajewski, dyrektor NZOZ, członek zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
– Zarząd Fundacji podjął decyzję o przystąpieniu do Związku Pracodawcy dla Zdrowia z kilku powodów, z których pierwszoplanowy i zasadniczy dotyczy tego, że sposób funkcjonowania oraz komunikowania wewnątrz związku jak też formułowania stanowisk i opinii dla świata zewnętrznego przez Pracodawców dla Zdrowia jest rękojmią tego, iż wszystkie podmioty lecznicze bez względu na ich wielkość, zasięg terytorialny ich działania, sumę bilansową, są należycie reprezentowane. Decyzja władz FHO o przystąpieniu do związku Pracodawcy dla Zdrowia jest wyrazem głębokiego przekonania, iż głos pracodawców opieki paliatywnej będzie należycie i na równych prawach reprezentowany w wielogłosie wszystkich prywatnych prawodawców ochrony zdrowia – mówi dr Rafał K. Krajewski, dyrektor NZOZ, członek zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.