Dyskryminacja i uprzedzenia utrudniają rozwój zawodowy kobietom

Przypadający na 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet może być dla wielu organizacji okazją do bliższego przyjrzenia się sytuacji kobiet w nich zatrudnionych.

Dyskryminacja i uprzedzenia to największe bariery utrudniające kobietom rozwój na rynku pracy. Takiego zdania jest 33 procent profesjonalistów i profesjonalistek zapytanych o to w ramach badania firmy Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2023. Polityka DE&I w praktyce”, zrealizowanego we współpracy z Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach, działającym przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Badanie to po raz kolejny pokazało, że przekonanie o równości szans na awans i sprawiedliwe wynagrodzenie nie jest w Polsce  powszechne. O braku zależności pomiędzy płcią pracownika a szansą na awans było przekonanych zaledwie 39 procent kobiet i 69 procent mężczyzn.

Natomiast o tym, że wszyscy pracownicy o podobnych kwalifikacjach są sprawiedliwe wynagradzani, bez względu na płeć, było przekonanych 35 procent kobiet i 67 procent mężczyzn. Chociaż wartości te nieznacznie urosły w porównaniu z rokiem 2022, to wciąż są dalekie od ideału.

Rynek pracy wymusi zmiany w działalności firm>>>

Ankieta Hays przeprowadzona w lutym na portalu LinkedIn wśród prawie 4,5 tysięcy respondentów pokazuje, że pracownicy wciąż dostrzegają przeszkody, które utrudniają kobietom rozwój zawodowy.

Najczęściej wskazywano na dyskryminację i uprzedzenia (38 procent) oraz nieelastyczne zasady pracy (26 procent). Na kolejnych miejscach uplasowały się luka płacowa i niesprawiedliwe praktyki wynagradzania (24 procent), a także brak mentoringu i wsparcia w rozwoju (12 procent).

Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza na region Europy Środkowo-Wschodniej w Hays, pomimo licznych postępów w działaniach na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do głosu wciąż dochodzą stereotypy i krzywdzące przekonania.

 – Uprzedzenia wobec profesjonalistek bardzo często nie są wyrażane wprost. Osoba podejmująca decyzję o zatrudnieniu czy awansie wcale nie musi mieć świadomości, że jej wybór jest podyktowany uprzedzeniami. Może nie wiedzieć, że odrzucenie kandydatki z procesu rekrutacyjnego wcale nie wynika z „braku chemii”, lecz przekonania, że w tej branży nie uda się jej zbudować autorytetu. Stąd też walka z nieuświadomionymi uprzedzeniami jest trudna i wymaga intensywnych działań edukacyjnych –zauważa.

Mimo że równanie szans na rynku pracy to temat, który zyskuje na znaczeniu w przestrzeni publicznej oraz w strategiach firm, to badania pokazują, że do osiągnięcia pełnej równości, wyeliminowania luki płacowej oraz nieświadomych uprzedzeń wciąż jest daleka droga.

Przypadający na 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet może być dla wielu organizacji okazją do bliższego przyjrzenia się sytuacji kobiet w nich zatrudnionych, praktykom rekrutacyjnym oraz rozwiązaniom ukierunkowanym na zwiększanie ich udziału w kadrze menedżerskiej wyższego szczebla.