Diagnostyka wyróżniona w konkursie „Firma Dobrze Widziana”

Celem konkursu jest promowanie firm społecznie odpowiedzialnych oraz szerzenie wiedzy na ten temat.

Spółka Diagnostyka S.A. znalazła się w gromie laureatów XIV edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana”, organizowanego przez Business Centre Club, którego celem jest promowanie firm społecznie odpowiedzialnych oraz szerzenie wiedzy na ten temat.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek BCC, przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma.

Ocena kandydatów dokonywana jest na podstawie ankiety konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze ESG i CSR, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat, polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Raport ESG Grupy Diagnostyka za 2022 rok>>>

Laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu.

Finał konkursu odbyło się 24 listopada 2023. Nagrodę  Nagrodę w imieniu spółki odebrała Barbara Kopeć, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania projektami i ESG i dyrektor Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju.

Diagnostyka S.A. prowadzi największą sieć laboratoriów (około 180) i punktów pobrań (około 1100) w całej Polsce.

Rocznie wykonuje ponad 120 milionów badań dla około 20 milionów pacjentów. Zatrudnia ponad 8 tysięcy specjalistów. W ofercie ma ponad 3 tysiące badań.

W czasie pandemii Covid-19 laboratoria sieci były odpowiedzialne za wykonywanie znacznej części testów w kierunku koronawirusa, wprowadzały także nowoczesne rozwiązania zwiększające ich efektywność i rzetelność.

W lipcu 2023 Diagnostyka przejęła Zakład Rentgena i USG Wyrobek i tym samym weszła na nowy obszar działalności medycznej, jakim są badania obrazowe.

W tym roku Diagnostyka obchodzi 25-lecie działalności.