Będzie pilotaż programu opieki farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego

Celem wprowadzenia programu jest rozwiązanie problemu niedostatecznego poziomu dostępności do antykoncepcji awaryjnej.

1 maja 2024 roku ma wejść w życie program pilotażowy opieki farmaceuty nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Realizatorem programu będzie mógł być każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną.

Celem wprowadzenia programu jest rozwiązanie problemu niedostatecznego poziomu dostępności do antykoncepcji awaryjnej spowodowany tym, że obecnie dostęp do tego rodzaju metod o charakterze farmakologicznym jest możliwy wyłącznie na podstawie recepty. To z kolei implikuje w problemy z czasem, w jakim tego rodzaju środki mogą zostać skutecznie zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jednocześnie niwelowany będzie problem związany z tym, że w obecnych realiach politycznych nie sposób jest zwiększyć dostęp do tych metod antykoncepcyjnych drogą zmian ustawowych w kierunku zniesienia wymogu recepty – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Pracodawcy dla Zdrowia inicjatorami Standardu Ochrony Małoletnich dla podmiotów leczniczych>>>

Warunkiem udziału apteki w pilotażu będzie posiadanie pomieszczenia zapewniającego warunki do rozmowy z farmaceutą oraz zatrudnienie farmaceuty posiadającego przygotowanie merytorycznego do takich rozmów.

Pilotaż będzie realizowany w dwóch etapach i potrwa do 1 sierpnia 2026 roku.

Wywiad lub wystawianie recepty farmaceutycznej na środek antykoncepcji awaryjnej będzie się wiązało z popokrywaną przez NFZ opłatą dla farmaceuty w wysokości 50 zł, co oznacza, że wydatki związane z uzyskaniem recepty mogą wynieść według szacunków od 12,5 do 15 mln zł rocznie (lub nawet do 20 mln zł rocznie).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 3 kwietnia 2024 roku.

Link do projektu>>>