Beata Leszczyńska, prezeska Orpea Polska, w Radzie ds. Polityki Senioralnej

Główne zadania Rady to opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce,.

Beata Leszczyńska, prezeska zarządu Orpea Polska, członkini zarządu Pracodawców dla Zdrowia oraz ekspertka Krajowej Izby Domów Opieki (Polish Chamber of Long Term Care Facilities) została członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej.

Pierwsze spotkanie Rady odbędzie się 1 marca 2024 roku.

Rada ds. spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra ds. Polityki Senioralnej. Jest powoływana na 2-letnią kadencję.

Główne zadania Rady to opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej oraz przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, powołane spośród kandydatów zgłoszonych między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, a także uczelnie i instytucje badawcze.

Powołanie minister ds. polityki senioralnej i zapowiedź skoordynowania tej polityki to dobra wiadomość dla branży opieki długoterminowej>>>

Orpea Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów (pod marką Orpea Rezydencje) i klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką Clinea).

Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Firma jest częścią Grupy Orpea, która jest obecna w 21 krajach w trzech głównych obszarach: opieka nad osobami starszymi (domy opieki, domy pomocy społecznej, opieka domowa), opieka pooperacyjna i rehabilitacyjna oraz specjalistyczne kliniki zdrowia psychicznego.