AI Act – unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji wpływa przede wszystkich na dostawców i producentów systemów AI, ale także podmioty je stosujące.

Unia Europejska jako pierwsza wypracowała szczegółowe ramy prawne w zakresie rozwoju, używania oraz rozpowszechniania systemów opartych na sztucznej inteligencji. Służy do tego rozporządzenie AI Act, które dotyczy podmiotów publicznych i prywatnych we wszystkich państwach członkowskich UE. Wdrażaniem i egzekwowaniem nowych przepisów zajmie się Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji.

Gdy rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (co ma nastąpić w czerwcu 2024), wejdzie w życie po 20 dniach, a zacznie obowiązywać po dwóch latach. Po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie zaczną być stosowane przepisy dotyczące zakazanych praktyk w zakresie systemów AI, a po upływie 12 miesięcy – przepisy dotyczące systemów AI ogólnego przeznaczenia.

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji wpływa przede wszystkich na dostawców i producentów systemów AI, ale także na podmioty je stosujące oraz ich importerów i dystrybutorów. Ma ono na celu poszanowanie praw podstawowych obywateli UE, ale też zachęca do inwestycji i innowacji w zakresie AI.

Dokument wprowadza cztery kategorie modeli AI w zależności od poziomu ryzyka. Większość wykorzystywanych systemów zalicza się do kategorii minimalnego zagrożenia i prawdopodobnie w ogóle nie zostanie objęta unijnym rozporządzeniem. Natomiast systemy średniego ryzyka, takie jak na przykład ChatGPT, będą musiały spełnić określone wymogi, dotyczące miedzy innymi przejrzystości i praw autorskich. Będzie trzeba informować o tym, że tekst czy obraz zostały wygenerowane przy pomocy AI. Takie systemy jak manipulacja poznawczo-behawioralna i scoring społeczny, zostaną zakazane w Unii Europejskiej.

Niedopełnianie obowiązków wynikających z AI Act będzie grozić nałożeniem kar administracyjnych nawet w wysokości 35 milionów euro lub 7 procent rocznego obrotu przedsiębiorstwa.