54 tysiące pielęgniarek z uprawnieniem do wystawiania recept na szczepienia

Pielęgniarki i położne otrzymały uprawnienia do wystawienia recepty na wszystkie zalecane szczepionki dla osób dorosłych.

Dzięki rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach ordynowanych przez pielęgniarki i położne przedstawicielki tych grup zawodowych zyskały większą samodzielność w zakresie leków i wykonywanych badań diagnostycznych, a przede wszystkim możliwość wystawiania recept na szczepienia ochronne.

Dzięki tym przepisom pielęgniarki i położne otrzymały uprawnienia do wystawienia recepty na wszystkie zalecane szczepionki dla osób dorosłych, w tym między innymi na szczepionkę przeciwko grypie, HPV, czy też pneumokokom.

– Rozszerzenie uprawnień pielęgniarek i położnych to krok jeden z wielu na drodze do poprawy dostępności do szczepień Polsce. Dzięki temu pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do profilaktyki i leczenia, w tym bezpłatnych szczepionek z listy S dla seniorów powyżej 65 roku życia, co może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby zachorowań na choroby zakaźne – ocenia prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej”, przedstawicielki tych zawodów, posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, mogą samodzielnie ordynować określone szczepienia, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty – jeżeli ukończyły odpowiedni kurs specjalistyczny.

W ramach realizacji zleceń lekarskich, pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz tytuł specjalisty mogą wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny.

– Osób, które na mocy rozporządzenia zdobywają nowe uprawnienia jest obecnie około 54 tysiące, poza tym około 20 tysięcy osób ukończyło kurs specjalistyczny ordynowania leków. Jest to duża populacja pracowników, która wesprze grono medyków w realizacji szczepień ochronnych. Kompetencje pielęgniarek i położnych będą lepiej wykorzystywane, co w dłuższej perspektywie przełoży się na efektywniejsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia – komentuje Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 czerwca 2024 roku (poz. 876).

Rozporządzenie weszło w życie 15 czerwca 2024.