Zmiany w programie pilotażowym „Recepta na Ruch”

Celem programu pilotażowego ma być upowszechnienie aktywności fizycznej i budowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Weszło w życie rozporządzenie zawierające zmiany w programie pilotażowym „Recepta na Ruch”. Dotyczą one między innymi sposobów rozliczenia świadczeń udzielanych w ramach pilotażu.

Konsultacje fizjoterapeuty ze specjalistą wyceniono na kwotę 40,90 zł w przypadku fizjoterapeuty oraz na 73,05 zł w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w określonej dziedzinie medycyny. Wcześniej były to kwoty 2,73 zł i 4,87 zł oraz 8,12 zł za rejestrację.

Podwyższona została kwota za ocenę stanu zdrowia i wydolności z 40,90 zł do 49,02 zł.

Z wykazu gwarantowanych świadczeń w zakresu rehabilitacji usunięty został punkt zawierający badania w zakresie diagnostyki – badanie RTG, elektrokardiografia, rezonans magnetyczny i spirometria.

Celem programu pilotażowego „Recepta na Ruch” ma być upowszechnienie aktywności fizycznej i budowanie właściwych nawyków żywieniowych. Pilotaż będzie realizowany przez 24 miesiące i obejmie maksymalnie 15 tysięcy pacjentów ze wszystkich województw, najwięcej w województwie mazowieckim – 2157, najmniej w opolskim – 387.

Osoby objęte programem będą korzystały ze świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, takich jak trening stacjonarny, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, a także z konsultacji dietetycznej i psychologicznej.

Program będzie obejmował zarówno treningi prowadzone przez fizjoterapeutę, jak i samodzielnie przez pacjenta przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji mojeIKP (dwa razy w tygodniu).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 listopada 2023 (poz. 2525). Weszło w życie 23 listopada 2023.