Zdrowie po wyborach – nowe otwarcie – jakie będą zmiany w systemie?

System opieki zdrowotnej wymaga zmian, o których mowa jest od dziesięcioleciu. Nowe otwarcie daje nadzieję na ich realizcję.

Medycyna nie istnieje bez nowoczesnych technologii – mówiła Joanna Miłachowska, prezeska Siemens Healthineers, członek zarządu Pracodawców dla Zdrowia podczas sesji inauguracyjnej konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia”, noszącej tytuł – „Zdrowie po wyborach – nowe otwarcie”. Zwróciła także uwagę na profilaktykę i możliwość większego wykorzystania medycyny pracy.

Konferencja, organizowana przez wydawnictwo Termedia, miała miejsce 31 stycznia 2024. Wzięła w niej udział minister zdrowia Izabela Leszczyna, która powiedziała między innymi na temat listy stu konkretów i umowy koalicyjnej.

– Są to nasze zobowiązania, z których nie chcemy się wycofywać. Jest wiele bolączek systemu, wśród nich dostępność do lekarzy, szczególnie specjalistów. W tej kwestii wszyscy wiedzą, co należałoby zrobić i ale nikt tego nie robi, dlatego chcemy zmotywować podmioty lecznicze, aby odwrócić obecną piramidę świadczeń i ciężar leczenia przenieść na podstawową opiekę zdrowotną. Skoro kompleksowe badanie stanu zdrowia można wykonać w prywatnych placówkach w jeden dzień, to powinno ono być także dostępne w podmiotach publicznych. Oczywiście, do tego potrzebne są zmiany w wycenie świadczeń, aby placówkom opłacało się takie świadczenia oferować – mówiła Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia wspomniała także o centralnej rejestracji medycznej, e-receptach i systemie elektronicznym, który powinien być przyjazny dla lekarza. Zapowiedziała między innymi, że do połowy roku powstanie system, który automatycznie wskaże poziom refundacji leku, wypisywanego przez lekarza. Oceniła negatywnie ustawę o jakości w ochronie zdrowia.

– W centrum mojego zainteresowania będzie bezpieczeństwo zdrowia kobiet. Musimy przestać wierzyć, że ustawa lub rozporządzenie zmieni rzeczywistość. Mamy na przykład od wielu lat rozporządzenie o standardzie opieki okołoporodowej, tymczasem nie ma ani jednego szpitala publicznego, który by realizował ten standard. Musimy inaczej wycenić procedury i zróżnicować wycenę porodu wówczas, gdy zapewnia on kobiecie intymność i godność. Odmówienie znieczulenia przy porodzie to forma przemocy wobec kobiet, możliwość jego zastosowania to powinien być standard. Odpowiadamy za to, aby tak zorganizować pracę, aby każdemu chciało się pracować, naszym zadaniem jest, aby pacjent był bezpieczny i zaopiekowany – mówiła Izabela Leszczyna.

Wspomniała o ważnej roli profilaktyki. Na ten temat mówiła także Joanna Miłachowska, prezeska Siemens Healthineers, członek zarządu Pracodawców dla Zdrowia, która podkreśliła, że ważną rolę w tym zakresie mogłaby ogrywać medycyna pracy.

– W tym celu powinna powstać koalicja ponad podziałami, angażująca przedstawicieli różnych grup. Można wykorzystać pracodawców, którzy mają łatwiejszy dostęp do pracowników. Niewykorzystanym obszarem, w ramach którego mogłyby być realizowane cele dotyczące profilaktyki, jest medycyna pracy. Oczywiście, potrzebny jest do tego odpowiedni system IT oraz zniesienie niektórych  barier administracyjnych – mówiła Joanna Miłachowska.

Na zagadnienia profilaktyki zdrowotnej zwrócił także uwagę Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, który wspomniał o zmianach w systemie edukacji i wprowadzeniu wiedzy o zdrowiu do programu nauczania szkolnego.

Prezeska Siemens Healthineers podkreśliła także rolę nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia.

– Współczesna medycyna nie istnieje bez nowoczesnych technologii. Dotyczy to zarówno diagnostyki laboratoryjnej jak i diagnostyki obrazowej. Pokazały to szczególnie ostatnie lata. Można wspomnieć chociażby o sztucznej inteligencji, która umożliwia dopasowanie badań do pacjenta i ich standaryzację. Jako narzędzie radiologów ułatwia proces badania poprzez analizę obrazów i przyspieszenie rutynowych działań- mówiła Joanna Miłachowska.

Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego zwróciła uwagę na konieczność postawienia na zmiany standardu obsługi, które byłyby odczuwane przez pacjentów.

– Trzeba zbudować kulturę zaufania, system, który spowoduje, że wskaźniki zdrowotne będą się poprawiały – mówiła.

Minister Izabela Leszczyna wspomniała także o zagadnieniach związanych z onkologią, z chorobami rzadkimi i powołaniem zespołu ds. psychiatrii dziecięcej, który zdecyduje, jak najlepiej wykorzystać przeznaczone na ten cel środki.

– Wcześniej często słyszeliśmy o tym, że zwiększają się środki na ochronę zdrowia, jako procent PKB, tymczasem nie było widać zmian. Oczekujemy pewnego odkłamania tej sytuacji i tego, aby zmiany faktycznie były wprowadzane – mówił Łukasz Jankowski prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Anna Gołębicka, reprezentująca Szkołę Główną Handlową, mówiła o tym, że ważna jest efektywność czasu pracy i jej zwiększenie, a Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, na temat uwalniania świadczeń. Stwierdził też, że bez samorządów i organów tworzących podmioty lecznicze zmiany nie będą mogły być szybko wprowadzane.

– Mamy szansę wspólnie coś zrobić, wtedy cele będą osiągnę w tempie oczekiwanym przez lekarzy  – dodał Filip Nowak.

W panelu wziął także udział Andrzej Podlipski, prezes Scanmedu, który podkreślił rolę prywatnego sektora ochrony zdrowia w zakresie wykorzystania potencjału technologicznego.