Zdrowie – najważniejszym obszarem potrzeb seniorów

Partnerem raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” jest Diagnostyka, lider branży laboratoryjnej w Polsce.

Zdrowie jest jednym z najważniejszych obszarów potrzeb seniorów, tak wynika z III edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” . Ponad 45 procent osób zapytanych o to wskazało, że potrzebuje wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej, lekarskiej, rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej.

Prawie 21 procent respondentów zaznaczyło natomiast, że potrzebuje wsparcia finansowego lub materialnego, ponad 25 procent wskazało na potrzebę wsparcie towarzyskiego, a prawie 20 procent stwierdziło, że wymaga pomocy w obsłudze nowych technologii.

W zakresie zdrowia seniorzy borykają się z wieloma problemami, duża grupa badanych wskazała na wysokie ceny usług zdrowotnych i badań (51 procent) oraz leków (43 procent), a także na słaby dostęp do specjalistów (48 procent). Prawie 70 procent osób wymieniało odległe terminy wizyt, zabiegów i badań jako ich główny problem. Ponad 21 procent narzekało na trudności w dostępnie do informacji związanych z NFZ. Jedynie 6 procent ankietowanych stwierdziło, że nie dotyczą ich żadne problemy dotyczące opieki zdrowotnej.

Nasuwające się wnioski dotyczą potrzeby dalszej pracy nad dostępnością, cenami i jakością usług zdrowotnych dla seniorów. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i zmniejszenie barier finansowych to kluczowe kroki w kierunku poprawy zdrowia i jakości życia starszych obywateli. To wyzwanie dla społeczeństwa, opieki zdrowotnej i polityki publicznej, które wymaga uwagi i działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2050 roku 40,4 procent populacji Polski stanowić będą osoby w wieku 60+.

Raport przygotowany został przez SeniorApp, bazuje na badaniu, które objęło osoby w wieku 55+ mieszkające w Polsce.

W Raporcie zwrócono szczególną uwagę na trzy kluczowe obszary, takie jak zdrowie, samotność i singularyzacja oraz wykluczenie cyfrowe.

Raport nie tylko dokumentuje potrzeby i wyzwania, z jakimi spotykają się seniorzy, ale ma na celu budowanie zaangażowania młodszych pokoleń w rozumienie sytuacji przedstawicieli starszych generacji, identyfikowanie priorytetów, określanie barier, z którymi borykają się seniorzy oraz podnoszenie jakości życia.

III Edycja raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” dostępna jest tutaj >>>

Partnerem raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” jest Diagnostyka, lider branży laboratoryjnej w Polsce.