Wzrost przychodów spółki genXone

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS oraz w diagnostyce medycznej.

Spółka genXone S.A. osiągnęła w III kwartale 2023 roku (od 1 lipca do 30 września 2023) przychody ze sprzedaży w wysokości 367 tys. zł., o 33 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2022.

W okresie tym zanotowano także stratę netto w wysokości 1 268 tys. zł i był to wynik o 784 tys. zł niższy niż w III kwartale 2022.

Spółka podkreśla w komunikacie, że wzrost przychodów w III kwartale tego roku jest szczególnie istotny, gdy weźmie się pod uwagę, że okres jest już poza wpływem pandemicznego otoczenia Covid-19. Oznacza to, że spółka jest gotowa na dalszy wzrost i rozwój w warunkach, gdzie czynniki zewnętrzne, takie jak pandemia, nie mają już wpływu na funkcjonowanie rynku.

Wynika to z faktu, że genXone nie tylko poszukuje nowych dróg do rozszerzenia swojej bazy klientów, ale również konsekwentnie dąży do zoptymalizowania struktury kosztów.

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.