Wzrost liczby wykonanych badań w pracowniach Voxel

Voxel prowadzi w całej Polsce pracownie diagnostyki obrazowej - TK, RMI, PET i SPECT.

Grupa Voxel zanotowała w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wzrost liczby wykonanych badań w zakresie diagnostyki obrazowej o 14 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W porównaniu do trzeciego kwartału 2021 wzrost ten wyniósł 27 procent. Jednak w samym trzecim kwartale roku 2023 widoczna była stabilizacja liczby wykonanych badań, gdyż wzrost w porównaniu do II kwartału 2023 wyniósł 4 procent.

Na dzień 30 września 2023 roku Voxel prowadził, zarówno samodzielnie jak i w ramach współpracy, 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał ponad 86,7 tysięcy badań ciągu trzech kwartałów 2023, 24 pracownie rezonansu magnetycznego, w których wykonał prawie 154,7 tysięcy badań, 7 pracowni PET, które wykonały ponad 13 tysięcy badań oraz 4 pracownie SPECT, w których wykonanych zostało prawie 11,8 tysięcy procedur. Poza tym spółka Scanix prowadziła 3 pracownie rezonansu magnetycznego i 2 pracownie tomografii komputerowej, a spółka Rezonans Powiśle – 3 pracownie rezonansu magnetycznego.

Spółki medyczne Grupy Voxel, ujęte w segmencie – diagnostyka, obejmującym zarówno usługi medyczne jak i sprzedaż radiofarmaceutyków, wykonały w omawianym okresie w sumie prawie 339 tysięcy badań, rok wcześniej było to prawie 329 tysięcy badań.

Badania refundowane wykonane w ciągu trzech kwartałów 2023 roku stanowiły 75 procent wykonanych świadczeń, badania komercyjne – 13 procent, badania farmaceutyczne – 2 procent, badania dla pacjentów prywatnych – 4 procent, a usługi w zakresie teleradiologii –  1 procent (pozostała sprzedaż – 5 procent).

W ciągu 9 miesięcy 2023 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 325,6 mln zł i wzrosły o 50,9 mln zł, czyli o 19 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym trzecim kwartale 2023 przychody wzrosły o 29,3 mln zł, czyli o 30 procent.