Wyzwaniem w roku 2024 będzie pozyskanie wysokiej klasy specjalistów

Sektor usług BSS (Business Services Sector) coraz bardziej się specjalizuje.

Wyzwaniem dla sektora usług dla biznesu w roku 2024 będzie pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników posiadających wiedzę ekspercką oraz wysokospecjalistyczne kompetencje. Te cechy są najcenniejsze w obliczu postępującej profesjonalizacji polskiej branży BSS.

W minionym roku rekrutacji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) było mniej niż w latach 2021-2022. Jednak jak zauważają eksperci Hays, wyhamowanie jest zrozumiałe w kontekście wręcz bezprecedensowego ożywienia rekrutacyjnego w okresie post-pandemicznym. Nie zmienia to jednak faktu, że Polski sektor BSS jest w dobrej kondycji i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec pogorszeniu.

Mimo że wiele firm z branży w ostatnim czasie przyglądało się bliżej swojej strategii, aby znaleźć usprawnienia i wyeliminować straty, to rok 2024 może przynieść nowe otwarcie. Rekrutację planuje 83 procent firm, to jest to mniej niż w roku ubiegłym o 8 procent, wiele z nich spodziewa się trudności w tym zakresie.

–  Rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu rzadziej będzie przejawiał się tworzeniem nowych centrów, natomiast częściej rozbudową jednostek już działających na polskim rynku. Będą one poszerzać zakres realizowanych procesów lub przejmować kluczowe zadania od innych centrów. Polska przez inwestorów postrzegana jest bowiem jako zaufany partner do zadań specjalnych. Dzięki bogatemu portfolio projektów oraz dostępności wykształconych i uzdolnionych językowo pracowników, nasz rynek wciąż wzmacnia swoją renomę atrakcyjnej lokalizacji dla usług wysokospecjalistycznych – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, CEE executive director – enterprise solutions w Hays.   

       Raport płacowy Hays wskazuje, że w nadchodzących miesiącach do Polski będą napływać głównie inwestycje dotyczące kompleksowych procesów biznesowych. Intensywny rozwój będzie dotyczył między innymi bezpieczeństwa IT. W sektorze stale rośnie liczba procesów z zakresu cybersecurity przy jednoczesnym trendzie wzmacniania bezpieczeństwa systemów oraz wrażliwych danych przetwarzanych przez centra usług. Specjalizacjami o największym potencjale do dalszego rozwoju są ponadto finanse, IT, HR oraz kadry i płace.

Potwierdzają to wyniki badania Hays. Pracodawcy, którzy w roku 2024 mają w planach rekrutacje, najczęściej deklarują, że będą one dotyczyły ról w obszarze IT (67 procent wskazań). Na kolejnych miejscach uplasowały się finanse i księgowość (44 procent), obsługa klienta (38 procent), usługi finansowe (29 procent) oraz HR (26 procent). Jednocześnie są to obszary, które doświadczają postępującej specjalizacji.

Postępująca specjalizacja polskiego sektora usług niesie za sobą również zagrożenia. Może się bowiem zdarzyć, że Polska będzie traciła proste procesy na rzecz innych, mniej dojrzałych rynków. –Z uwagi na zaawansowane kompetencje pracowników, ale też wysoką w ostatnich latach inflację, Polska definitywnie przestała być postrzegana jako tani rynek. Wciąż jednak oferuje atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Ten argument będzie natomiast w mniejszym stopniu przemawiał do inwestorów planujących otwarcie centrum z prostymi procesami, które poza znajomością języka angielskiego nie wymagają od pracowników specjalistycznych umiejętności– zauważa Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland           .

Wysoka inflacja przełożyła się na podwyżki wynagrodzeń oferowanych pracownikom centrów usług dla biznesu. W minionym roku wzrost płac odnotowało aż 86 procent pracodawców biorących udział w badaniu Hays, natomiast podwyżki najczęściej nie przekraczały poziomu 10 procent. Plany na rok 2024 rysują się nieco mniej ambitnie, ponieważ zwiększyć wynagrodzenia planuje 84 procent firm. Podwyżki będą jednak rzadsze i bardziej umiarkowane, gdyż firmy w wyniku zmian gospodarczych uważniej przyglądają się kosztom, koncentrując się na zwiększaniu efektywności i produktywności pracy.

Raport płacowy Hays dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na 40 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2023 roku.           

Raport jest dostępny tutaj.