Wykaz szczepień ochronnych i terminów ich wykonywania w rozporządzeniu ministra zdrowia

Rozporządzenie określa wykaz chorób objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, a także określa ich terminy i liczby dawek.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa wykaz chorób objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, określa, kto powinien się nim poddać i kiedy. Dotychczas liczba dawek i terminy wykonywania szczepień były określone jedynie w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego terminy wymagalności obowiązkowych szczepień ochronnych oraz liczby dawek powinny być określane w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia, czyli w akcie prawa powszechnie obowiązującego.

Zgodnie projektem rozporządzenia obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakaźne: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna oraz zakażenia powodowane przez rotawirusy.

Dokument określa, jakie grupy osób powinny być poddane obowiązkowemu szczepieniu ze względu na wiek. Szczepienia te są wykonywane w określonych grupach wiekowych (zgodnie z tzw. „kalendarzem szczepień”), a nie ze względu na przesłanki indywidualne, które stanowiłyby o obowiązku szczepienia. Z tego względu te szczepienia – wykonywane do ukończenia 19 roku życia – zostały wyodrębnione jako „obowiązkowy kalendarz szczepień dzieci i młodzieży”.

W załączniku do rozporządzenia określono schematy szczepień poprzez wskazanie liczby dawek i terminów ich podawania, które uwzględniają wiek danej osoby. Jak czytamy w uzasadnieniu, nie ma to jednak charakteru rekomendacji medycznych dla szczepień u konkretnego dziecka, ale służy wyłącznie celom prawnym takich jak możliwość obliczenia terminu wykonalności obowiązku szczepienia dla poszczególnych dawek, gdy lekarz zastosował dany schemat szczepienia.

Rozporządzenia rozszerzenia kategorie osób objętych szczepieniami obowiązkowymi. Nieodpłatnymi szczepieniami zostaną objęte osoby (bez względu na wiek) przed lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych lub splenektomii z asplenią lub zaburzeniami czynności śledziony.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 29 sierpnia 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 września 2023.

Link do projektu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376156/katalog/13001616#13001616