Spotkanie Pracodawców dla Zdrowia w Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali w Konfederacji Lewiatan na temat współpracy i planów na przyszłość.

17 maja 2023 Pracodawcy dla Zdrowia spotkali się z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan. Spotkanie odbyło się w siedzibie Konfederacji i dotyczyło współpracy obu organizacji oraz planów na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu Pracodawców dla Zdrowia – prezeska Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki, Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Nephrocare Polska, Beata Leszczyńska, prezes Orpea Polska, Joanna Miłachowska, prezes Siemens Healthcare, a także Monika Tomaszewska, dyrektorka generalna związku.

Ze strony Lewiatana obecny był między innymi Grzegorz Baczewski, dyrektor Konfederacji.

-Zdrowie jest priorytetem dla Konfederacji Lewiatan, cieszymy się, że powstał nowy związek – Pracodawcy dla Zdrowia i że branża ta będzie tak mocno reprezentowana. Szczególnie od czasu pandemii kwestie zdrowia są priorytetem dla pracodawców, którzy w dużym stopniu zmienili w tym zakresie swoje podejście, a ubezpieczenie zdrowotne stało się jednym z ważniejszych elementów polityki kadrowej. Kwestie zdrowia są także zagadnieniem systemowym i pozytywne zmiany w tym zakresie są także ważne dla Konfederacji Lewiatan – mówił dyrektor Baczewski.

Podkreślił także rolę Konfederacji Lewiatan, która reprezentuje prawie wszystkie branże gospodarki i jej stanowiska są traktowane jako głos całej reprezentacji przedsiębiorców. Konfederacja wspiera działalność poszczególnych zrzeszonych w niej związków na wielu polach. Wyróżnikiem Lewiatana jest także to, że zrzesza firmy prywatne, co wpływa na spójność prezentowanych stanowisk. Konfederacja jest także członkiem Business Europe, największej organizacji europejskiej i posiada stałe przedstawicielstwo i własne biuro w Brukseli. Przystąpiła także do Business at OECD.

Podczas spotkania omówiono metody współpracy obu organizacji.