Wszedł w życie program pilotażowy „Recepta na Ruch”

Program będzie realizowany przez 24 miesiące i obejmie maksymalnie 15 tysięcy pacjentów ze wszystkich województw.

20 października 2023 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na ruch”, którego celem ma być upowszechnienie aktywności fizycznej i budowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Program będzie realizowany przez 24 miesiące i obejmie maksymalnie 15 tysięcy pacjentów ze wszystkich województw, najwięcej w województwie mazowieckim – 2157, najmniej w opolskim – 387.

Osoby objęte programem będą korzystały ze świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, takich jak trening stacjonarny, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, a także z konsultacji dietetycznej i psychologicznej.

Program będzie obejmował zarówno treningi prowadzone przez fizjoterapeutę, jak i samodzielnie przez pacjenta przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji mojeIKP (dwa razy w tygodniu). Treningi będą dostosowane poziomem do kondycji fizycznej pacjentów.

Skierowanie do programu będzie wystawiał pacjentowi lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub położna POZ. Uczestnikami pilotażu będą osoby, które ukończyły 25 rok życia i posiadają dostęp do aplikacji mojeIKP, a ich stan zdrowia umożliwia samodzielny czynny udział w treningu. Po otrzymaniu skierowania pacjent odbędzie wizytę diagnostyczno-kwalifikacyjną u fizjoterapeuty, który na podstawie dokumentacji pacjenta, wykonanych pomiarów i próby wydolnościowej podejmie decyzję o jego włączeniu do programu.

Realizatorzy programu zostaną wyłonieni przez NFZ w drodze otwartego naboru.  

Rozporządzenie zawiera także wycenę świadczeń wykonywanych w ramach pilotażu, na przykład wizyta kwalifikacyjna została wyceniona na 81,81 zł, treningi stacjonarne na 26,54 zł, a monitorowanie pacjenta i planowanie treningów w mojeIKP – 13,89 zł za każdy tydzień. Konsultacja psychologa została wyceniona na 106,78 zł, a zabieg masażu – na 27,94 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na ruch”  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 października 2023 (poz. 2247).

Link do rozporządzenia>>>